CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
02:32 ICT Thứ sáu, 20/04/2018


Lịch làm việc tuần:

Sở Nội vụ Quảng Trị

Từ ngày 16.04.2018 đến ngày 22.04.2018


Sáng Chiều
Thứ 2
- 7h00: Họp giao ban đầu tuần tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, CBCC, LĐ cơ quan Sở)
- 8h00: Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW (A.An, A.Anh, A.Vinh, A.Nông, A.Rạng, A.Hải)
- Đi kiểm tra việc thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP tại huyện Đakrông, 03 ngày ( Thanh tra Sở, A.Lập)
- Hoàn chỉnh Đề án, Kế hoạch, báo cáo thuyết trình thực hiện Nghị quyết số 18, 19 (A.An, Phòng TCBC, A.Nông, A.Hải)
- 14h00: Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về bàn giao nhiệm vụ tại Phòng họp tầng 2 (C.Phương, Phòng CCHC, C.Hạnh)
- Hoàn thành tổng hợp tinh giản biên chế bổ sung đợt 2, 6 tháng đầunăm 2018 (A.Anh, Phòng CCVC, C.Quế)
Thứ 3
- Hoàn thành tài liệu làm việc với UB Kiểm tra Trung ương (A.An, Phòng CCVC, Phòng XDCQ)
- Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 (C.Linh, C.Phương)
- 9h00: Họp cấp ủy Chi bộ Cơ quan Sở tại Phòng họp tầng 2 (các đ/c trong cấp ủy)
- Chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị Đảng bộ tỉnh (A.An)
- 14h00 : Làm việc với Chi cục Văn thư Lưu trữ về giải quyết tài liệu tồn đọng của Sở tại Phòng họp tầng 2 (C.Phương, A.Tiến, C.Hoa, C.Quyên)
- Rà soát xây dựng kế hoạch thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp các ngành GD&ĐT, TNMT, NN&PTNT, LĐTB&XH hoàn thành báo cáo LĐ Sở trước ngày 25/4/2018 (A.Anh, Phòng CCVC)
- Các Phòng, Ban, Chi cục hoàn thành báo cáo tháng 4, Kế hoạch công tác tháng 5/2018 gửi VP Sở 
Thứ 4
- 8h00: Họp Lãnh đạo Ban TCTU (A.An)
- Chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị Đảng bộ tỉnh (A.An)
- 8h00: Dự Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 tại KS Mê Kông, 02 ngày (C.Phương, C.Châu)
- 14h00: Họp Lãnh đạo Sở tại Phòng họp nhỏ (05 LĐ, A.Tiến)
- 14h00: Làm việc với Trung tâm Tin học tỉnh về phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC tại Phòng họp tầng 2 (C.Phương, Phòng CCHC, A.Hành)
- 16h30: Họp Đảng ủy Sở tại Phòng họp nhỏ (các đ/c Đảng ủy viên)
Thứ 5
- 7h30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVI tại HT Tỉnh ủy, cả ngày (A.An, A.Anh, A.Vinh, A.Nông, A.Hải, A.Rạng)
- Đi kiểm tra việc thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP tại huyện Gio Linh, 02 ngày (Thanh tra Sở, A.Thế Long; xe A.Hiếu)
14h00: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, C.Phương, A.Nông, A.Xuân Long, A.Lập)
Thứ 6
- 7h30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVI tại HT Tỉnh ủy, cả ngày (A.An, A.Anh, A.Vinh, A.Nông, A.Hải, A.Rạng)
- Học Nghị quyết tại Đoàn khối các cơ quan tỉnh, 02 ngày (các đ/c trong BCH Chi đoàn Sở) 
Xử lý công việc chuyên môn (LĐ, CBCC có liên quan)
Thứ 7
Nghỉ
Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ


Xin thông báo


Thông tin thêm xin liên hệ:


Trịnh Công Tiến (Chánh VP) -ĐT: 0533 858 866 - Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn.

Xin trân trọng kính chào.

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020