CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
22:18 ICT Thứ hai, 20/11/2017


Lịch làm việc tuần:

Sở Nội vụ Quảng Trị

Từ ngày 20.11.2017 đến ngày 26.11.2017


Sáng Chiều
Thứ 2
- 7h00: Giao ban đầu tuần tại Phòng họp tầng 2 (LĐ, CBCC, LĐ cơ quan Sở)
- Thẩm định Đề án VTVL các Sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã, các ngày trong tuần (Phòng CCVC, TCBC)
- 8h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Ban Quản lý Khu Kinh tế, Thanh tra tỉnh tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, Phòng TCBC, CCVC)
- Tu chỉnh Kế hoạch CCHC năm 2018 (C.Phương, A.Vịnh)
- Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá công chức, Đảng viên (A.Tiến)
- 14h00: Dự kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” tại KS Mường Thanh (C.Phương)
- 14h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở Văn hóa TT&DL, Sở KH&ĐT tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- Rà soát kinh phí phục vụ thi CCHC (C.Hồng, A.Hành, A.Vịnh)
Thứ 3
- 8h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- Chuẩn bị nội dung thi thăng hạng viên chức hành chính (Phòng CCVC, C.Quế chuẩn bị)
- 14h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở Khoa học và CN, Sở Xây dựng tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- 15h00: Chạy thử phần mềm thi CCHC tại HT tầng 5 (C.Phương, Phòng CCHC, A.Hành; A.Hành chuẩn bị nội dung)
Thứ 4
- 8h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Y tế tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- Thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thanh tra Sở, A.Xuân Long)
- Hoàn thành tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ (Phòng CCVC)
- 14h00: Dự Hội thảo về Bộ tiêu chí đánh giá CB tại huyện ủy Cam Lộ (C.Phương, A.Nông, A.Xuân Long; xe A.Hiếu )
- 14h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở Công thương, Sở Lao động TB&XH tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
Thứ 5
8h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm  VP UBND tỉnh, Sở Thông tin &TT tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- 14h00: Báo cáo UBND tỉnh về Đề án thành lập Trung tâm điều dưỡng Người có công tại P.307 UBND tỉnh (A.Anh, A.Vinh)
- 14h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở NN&PTNT tại Phòng họp tầng 2 (A.Xuân Long, A.Rạng, A.Tâm)
Thứ 6
- 8h00: Tham gia Đoàn Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Gio Linh (A.Anh, A.Tâm; xe A.Hiếu)
- 8h00: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Tài chính tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- 13h30: Báo cáo thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Sở Tài nguyên và MT tại Phòng họp tầng 2 (A.Anh, A.Vinh, A.Xuân Long, A.Rạng, Chuyên viên phụ trách báo cáo)
- 15h00: Họp Chi bộ Cơ quan Sở tại Phòng họp tầng 2 (Các đ/c Đảng viên trong Chi bộ)
Thứ 7
Nghỉ
Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ


Xin thông báo


Thông tin thêm xin liên hệ:


Trịnh Công Tiến (Chánh VP) -ĐT: 0533 858 866 - Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn.

Xin trân trọng kính chào.

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020