CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
10:29 +07 Thứ hai, 18/06/2018


Biểu mẫu báo cáo số lượng biên chế, lao động hợp đồng

Gửi lên: 06/05/2018 08:49 Đã xem 80 Đã tải về 115

Mẫu báo cáo số lượng và đăng ký chỉ tiêu nâng ngạch

Gửi lên: 01/03/2018 10:28 Đã xem 61 Đã tải về 25

Biểu mẫu kèm theo Công văn 602/SNV-CCVC của Sở Nội vụ

Gửi lên: 05/10/2017 10:41 Đã xem 172 Đã tải về 3

Dự thảo Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút

Lấy ý kiến về Quy định về thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị từ năm 2017 đến năm 2020

Gửi lên: 04/10/2017 07:40 Đã xem 107 Đã tải về 6

Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế các ĐVSNCL

Gửi lên: 06/09/2017 14:08 Đã xem 398 Đã tải về 843

Biểu mẫu báo cáo SL,CL năm 2017

Gửi lên: 09/08/2017 16:51 Đã xem 131 Đã tải về 25

Báo cáo số lượng, chất lượng HĐND, thành viên UBND

Gửi lên: 09/08/2017 16:50 Đã xem 92 Đã tải về 7

Biểu mẫu kế hoạch biên chế năm 2018

Gửi lên: 14/06/2017 08:30 Đã xem 154 Đã tải về 131

Biểu mẫu tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2016

Gửi lên: 09/01/2017 08:03 Đã xem 270 Đã tải về 72

Biểu mẫu chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2016

Gửi lên: 31/12/2016 08:35 Đã xem 259 Đã tải về 107

Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2016

Gửi lên: 31/12/2016 08:35 Đã xem 186 Đã tải về 37

Dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2017

Gửi lên: 19/12/2016 15:45 Đã xem 194 Đã tải về 62

Biểu mẫu báo cáo đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

Gửi lên: 16/12/2016 16:06 Đã xem 233 Đã tải về 89
 
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020