CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
10:32 +07 Thứ hai, 18/06/2018


File rà soát thành phố Đông Hà

Gửi lên: 15/12/2015 14:01 Đã xem 627 Đã tải về 320

File rà soát huyện Triệu Phong

Gửi lên: 26/11/2015 09:22 Đã xem 407 Đã tải về 143

Slide bài báo cáo lớp tập huấn Hoàn thiện Hệ thống Thông tin CBCC-VC

Gửi lên: 26/11/2015 07:24 Đã xem 480 Đã tải về 262

File rà soát huyện Cam Lộ

Gửi lên: 24/11/2015 20:23 Đã xem 345 Đã tải về 283

Căn cứ phân loại vị trí tuyển dụng

Gửi lên: 23/11/2015 16:02 Đã xem 228 Đã tải về 38

File rà soát ngành Giáo dục

Gửi lên: 23/11/2015 15:42 Đã xem 570 Đã tải về 486

File rà soát ngành Y tế

Gửi lên: 23/11/2015 15:41 Đã xem 333 Đã tải về 240
 
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020