CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
10:26 +07 Thứ hai, 18/06/2018


Danh sách nhóm người phê duyệt phiếu và quản lý thông tin thuôc Hệ thống thông tin CBCC-VC

Danh sách nhóm người phê duyệt phiếu và quản lý thông tin thuôc Hệ thống thông tin CBCC-VC

Theo Quyết định của UBND tỉnh, trong mỗi cơ quan, đơn vị Hệ thống sẽ phân quyền cho một hoặc nhóm người làm nhiệm vụ phê duyệt các phiếu và quản lý, khai thác các chức năng của Hệ thống để phục vụ công tác. Dưới đây là danh sách của nhóm được phân quyền đó.

Danh sách tài khoản người dùng thuộc Hệ thống thông tin CBCC-VC tỉnh Quảng Trị thuộc khối Sở, Ban ngành, Giáo dục và Y tế

Danh sách tài khoản người dùng thuộc Hệ thống thông tin CBCC-VC tỉnh Quảng Trị thuộc khối Sở, Ban ngành, Giáo dục và Y tế

Những đơn vị không nộp danh sách đề nghị tạo tài khoản trên Hệ thống theo kế hoạch của Sở Nội vụ mà bổ sung sau thì được đưa vào nhóm danh sách bổ sung các đợt. Do đó, nếu không tìm thấy tài khoản cá nhân trong đơn vị thì tìm trong danh sách các đợt bổ sung đó.

  Trang trước  1 2
 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020