CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:25 ICT Thứ hai, 18/12/2017


Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị  năm 2017

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị năm 2017

Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh năm 2017

Thông báo cử công chức, viên chức trẻ tham gia khóa học tại Israel

Thông báo cử công chức, viên chức trẻ tham gia khóa học tại Israel

Thực hiện Công văn số 4947/UBND-NC ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc cử công chức, viên chức trẻ tham gia các khóa học tại Israel, Sở Nội vụ thông báo để các đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam (JDS) niên khóa 2018-2019

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam (JDS) niên khóa 2018-2019

Thực hiện Công văn số 3993/UBND-NC ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Thông báo học bổng thạc sỹ Nhật Bản (JDS) niên khóa 2018-2019, Sở Nội vụ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào

Thực hiện Công văn số 4006/UBND-NC ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giới thiệu cán bộ hoặc sinh viên dự tuyển đi học tại Lào, Sở Nội vụ đăng tải toàn bộ nôi dung Thông báo số 436/TB-BGDĐT ngày 07/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng hiệp định năm 2017.

Thông báo chương trình học bổng Thạc sỹ Chevening niên khóa 2017-2018

Thông báo chương trình học bổng Thạc sỹ Chevening niên khóa 2017-2018

Thực hiện Công văn số 4041/UBND-ĐN ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thông báo Học bổng Thạc sỹ Chevening 2018-2019 của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương biết để đăng ký dự tuyển

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ NĂM HỌC 2017 – 2018

Sở Nội vụ kính thông báo và đề nghị các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về Học bổng Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) được tài trợ bởi Chính phủ Ấn Độ. Nội dung cụ thể về học bổng như sau

Thông báo về Chương trình học bổng Endeavour 2018 do Chính phủ Úc tài trợ

Thông báo về Chương trình học bổng Endeavour 2018 do Chính phủ Úc tài trợ

Sở Nội vụ xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương về chương trình học bổng Endeavour 2018 do Chính phủ Úc tài trợ

Thông báo về chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ Việt Nam IATSS Forum 2018

Sở Nội vụ xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương về chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ Việt Nam (Chương trình IATSS Forum Viet Nam)

Thông báo Chương trình học bổng của KOICA năm 2017

Thông báo Chương trình học bổng của KOICA năm 2017

Thông báo, danh mục tài liệu ôn thi và danh sách thí sinh tham gia tuyển dụng không qua thi

Thực hiện công văn số 5397/UBND-NC ngày 19/12/2016 và số 247/UBND-NC ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyển dụng không qua thi tuyển, phải qua sát hạch, kiểm tra năm 2016, Ngày 25 tháng 01 năm 2017 Sở Nội vụ đã có Thông báo số 16/TB-SNV

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế

Sở Y tế Quảng Trị có thông báo số 51/TB-SYT ngày 14/11/2016 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế để bố trí làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế hải Lăng

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế Hải Lăng

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các trạm y tế xã

Thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút tỉnh Quảng Trị năm 2016

Thực hiện Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút tỉnh Quảng Trị năm 2016 và Công văn số 3985/UBND-NC ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vào Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh Quảng Trị năm 2016, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút tỉnh năm 2016.

Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút năm 2016 tỉnh Quảng Trị

Ngày 5/9/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút năm 2016 của tỉnh Quảng Trị

Thông báo tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển lần 2 năm 2016

Thực hiện Công văn số 1758/UBND-NC ngày 17/5/2016 và công văn số 2522/UBND-NC ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyển dụng đặc biệt vào công chức không qua thi tuyển, phải qua kiểm tra, sát hạch của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh lần thứ 2 năm 2016 và Công văn số 1090/UBND-NC ngày 04/4/2016 về việc tuyển thẳng vào công chức không qua thi, phải qua kiểm tra, sát hạch theo chính sách thu hút của tỉnh lần 1 năm 2016, Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập và các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng

Học bổng toàn phần Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Sở Nội vụ xin thông báo chương trình học bổng toàn phần Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 của huyện Hương Hóa

UBND huyện Hướng Hóa vừa có Thông báo số 27/TB-UBND ngày 07/3/2016 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 cụ thể như sau

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015 vào 03 vị trí.

1 2  Trang sau
 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020