CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
16:35 ICT Thứ tư, 24/01/2018


Thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút tỉnh Quảng Trị năm 2016

Thực hiện Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút tỉnh Quảng Trị năm 2016 và Công văn số 3985/UBND-NC ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vào Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút của tỉnh Quảng Trị năm 2016, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút tỉnh năm 2016.

Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút năm 2016 tỉnh Quảng Trị

Ngày 5/9/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút năm 2016 của tỉnh Quảng Trị

Thông báo tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển lần 2 năm 2016

Thực hiện Công văn số 1758/UBND-NC ngày 17/5/2016 và công văn số 2522/UBND-NC ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyển dụng đặc biệt vào công chức không qua thi tuyển, phải qua kiểm tra, sát hạch của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh lần thứ 2 năm 2016 và Công văn số 1090/UBND-NC ngày 04/4/2016 về việc tuyển thẳng vào công chức không qua thi, phải qua kiểm tra, sát hạch theo chính sách thu hút của tỉnh lần 1 năm 2016, Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập và các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng

Học bổng toàn phần Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Sở Nội vụ xin thông báo chương trình học bổng toàn phần Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 của huyện Hương Hóa

UBND huyện Hướng Hóa vừa có Thông báo số 27/TB-UBND ngày 07/3/2016 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 cụ thể như sau

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015 vào 03 vị trí.

Tuyển sinh Chương trình học bổng Chính phủ Australia

Tuyển sinh Chương trình học bổng Chính phủ Australia

Sở Nội vụ Quảng Trị xin thông báo Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2016/ niên khóa 2017

Thông báo về việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển lần 3 năm 2015

Thực hiện Công văn số 3373/UBND-NC ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển lần 3 năm 2015, Sở Nội vụ thông báo một số nội dung liên quan

Thông báo tuyển dụng các chức danh viên chức sự nghiệp Sở Tư pháp

Thông báo số 431/TB-STP ngày 06/7/2015 của Sở Tư pháp Quảng Trị về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Trung tâm bán đấu giá tài sản

Tuyển dụng các chức danh hoạt động không chuyên trách khối Đảng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có thông báo số 1603-TB/BTCTU ngày 29/5/2015 về việc tuyển dụng các chức danh hoạt động không chuyên trách thuộc khối Đảng ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Quảng Trị

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực năm 2013-2014

Ngày 24/4/2015, Sở Nội vụ có thông báo số 14/TB-SNV về việc Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị năm 2013-2014

Danh sách thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển

Danh sách thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực năm 2013 - 2014 chia theo tổ

Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm phỏng vấn

Thông báo thay đổi nội dung Thông báo số 11/TB-SNV về việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực năm 2013 - 2014

Danh sách thí sinh và Danh mục tài liệu phỏng vấn xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực năm 2013-2014

Thực hiện Công văn số 492/UBND-NC ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh sách dự tuyển phỏng vấn lần 1 xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực năm 2013-2014, Sở Nội vụ thông báo các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng.

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện Hướng Hóa

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục huyện Hướng Hóa

Huyện Hướng Hóa thông báo tuyển dụng viên chức Giáo dục lần 2 năm 2014

  Trang trước  1 2
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020