CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
11:28 ICT Thứ hai, 25/09/2017

Tiện ích Excel (cập nhật)

Có một số máy khi sử dụng Tiện ích excel bị lỗi khi sắp xếp họ tên. Hãy sử dụng công cụ mới cập nhật.
Tải file về cài đặt bình thường. Xem hướng dẫn sử dụng trong tiện ích.

Gửi lên: 16/04/2016 08:04 Đã xem 774 Đã tải về 736

Biểu số 36/BCĐBHĐND (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:56 Đã xem 1505 Đã tải về 488

Biểu số 35/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:56 Đã xem 240 Đã tải về 89

Biểu số 34A/BCĐBHĐND (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:56 Đã xem 662 Đã tải về 200

Biểu số 34/BCĐBHĐND (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:55 Đã xem 954 Đã tải về 276

Biểu số 33A/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:54 Đã xem 176 Đã tải về 56

Biểu số 33/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:54 Đã xem 225 Đã tải về 84

Biểu số 31 (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:53 Đã xem 227 Đã tải về 147

Biểu số 30/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:52 Đã xem 166 Đã tải về 68

Biểu số 29 mới (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:52 Đã xem 300 Đã tải về 251

Biểu số 27/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:51 Đã xem 540 Đã tải về 168

Biểu số 26/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:50 Đã xem 284 Đã tải về 186

Biểu số 25/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:49 Đã xem 255 Đã tải về 155

Biểu số 22/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:48 Đã xem 183 Đã tải về 67

Biểu số 20/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:48 Đã xem 210 Đã tải về 123
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020