CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
11:28 ICT Thứ hai, 25/09/2017

Mẫu đánh giá kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng - khoa DT

Gửi lên: 06/04/2016 10:59 Đã xem 165 Đã tải về 19

Mẫu đánh giá kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng - HV

Gửi lên: 06/04/2016 10:59 Đã xem 162 Đã tải về 8

Mẫu đánh giá kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng - HQSDT

Gửi lên: 06/04/2016 10:58 Đã xem 135 Đã tải về 4

Mẫu đánh giá kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng - GV

Gửi lên: 06/04/2016 10:58 Đã xem 104 Đã tải về 1

Mẫu đánh giá kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng - CT

Gửi lên: 06/04/2016 10:57 Đã xem 102 Đã tải về 2

Mẫu đánh giá kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng - CSVC

Gửi lên: 06/04/2016 10:57 Đã xem 92 Đã tải về 2

Biểu mẫu đính kèm công văn 154/SNV-CCVC ngày 21/3/2016

Gồm:
1. Mẫu Quyết định
2. Danh sách đính kèm

Gửi lên: 23/03/2016 07:52 Đã xem 914 Đã tải về 352

Biểu mẫu kèm theo Đề án sáp nhập 3 Trung tâm: DNTH, GDTX, KTTH-HN

Gửi lên: 18/01/2016 15:15 Đã xem 179 Đã tải về 31

Phụ lục đính kèm QĐ 2899/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Gửi lên: 31/12/2015 15:21 Đã xem 249 Đã tải về 253

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 561/SNV-CCVC

Gửi lên: 26/11/2015 10:26 Đã xem 316 Đã tải về 121

Hướng dẫn đánh giá, cấm điểm hoàn thành nhiệm vụ

Văn bản và hướng dẫn chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ

Gửi lên: 19/11/2015 14:03 Đã xem 193 Đã tải về 54

Biểu mẫu kèm theo công văn số 303 về tinh giản biên chế

Gửi lên: 03/07/2015 10:39 Đã xem 584 Đã tải về 309

Mẫu đánh giá CCVC hàng năm

Gửi lên: 21/01/2015 10:08 Đã xem 386 Đã tải về 124

Phiếu điều động làm ngoài giờ

Gửi lên: 21/01/2015 10:04 Đã xem 285 Đã tải về 70

Đơn xin xác nhận trình độ LLCT

Gửi lên: 21/01/2015 10:04 Đã xem 215 Đã tải về 55
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020