CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:02 ICT Thứ sáu, 28/04/2017


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1008/KH-UBND 21/03/2017

Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2017, định hướng đến năm 2020

Tải về
460/KH-UBND 16/02/2017

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2017

Tải về
04/KH-SNV 16/01/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Tải về
25/KH-SNV 13/01/2017

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở năm 2017

Tải về
747/KH-SNV 14/12/2016

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan HCNN của cơ quan Sở Nội vụ năm 2017

Tải về
65/KH-SNV 01/07/2016

Kế hoạch triển khai một cửa điện tử tại Sở Nội vụ

Tải về
596/SNV-KH 10/12/2015

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước của cơ quan Sở Nội vụ năm 2016

Tải về
2020/KH-UBND 24/06/2014

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
1564/KH-UBND 24/06/2011

Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" tại tỉnh Quảng Trị

Tải về
1021/KH-UBND 06/05/2011

Kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020