CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:01 ICT Thứ sáu, 28/04/2017


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
55/QĐ-SNV 25/04/2017

Quyết định về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tải về
03/2017/QĐ-UBND 14/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về
586/QĐ-UBND 28/03/2017

Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC-VC năm 2017 của tỉnh Quảng Trị

Tải về
23/QĐ-SNV 21/02/2017

Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
29/QĐ-SNV 21/02/2017

Về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
02/2017/QĐ-UBND 17/02/2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
08/QĐ-SNV 09/02/2017

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
04/QĐ-SNV 08/02/2017

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tac trọng tâm năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
184/QĐ-UBND 24/01/2017

Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

Tải về
03/QĐ-SNV 16/01/2017

Quyết định về việc ban hành kế hoạch CCHC của Sở Nội vụ năm 2017

Tải về
3556/QĐ-UBND 30/12/2016

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2016

Tải về
18/QĐ-SNV 12/01/2016

Quyết định v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2016

Tải về
31/QĐ-SNV 04/02/2015

Phê duyệt Kế hoạch CCHC của Sở Nội vụ năm 2015

Tải về
202/QĐ-SNV 14/12/2015

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Nội vụ

Tải về
Đề án xác định chỉ số CCHC 01/10/2014

Đề án và các bảng biểu kèm theo Quyết định 2029/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

Tải về
2029/QĐ-UBND 01/10/2014

Phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Tải về
1783/QĐ-UBND 26/08/2014

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút và xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị năm 2014

Tải về
1234/QĐ-UBND 24/06/2014

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tri thức trẻ ưu tú tình nguyện về các xã

Tải về
1152/QĐ-BNV 22/10/2013

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
342/QĐ-BNV 31/03/2014

Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã

Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020