CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:56 ICT Thứ năm, 29/06/2017


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
3671/UBND-NC 20/06/2017

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

Tải về
361/SNV-TCBC 13/06/2017

Về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018

Tải về
277/SNV-CCVC 09/05/2017

V/v thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tải về
262/SNV-CCVC 04/05/2017

V/v thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của Sở GTVT năm 2017

Tải về
156/SNV-TCBC 15/03/2017

Báo cáo số liệu biên chế

Tải về
54/SNV-CCVC 08/02/2017

Thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội

Tải về
16/TB-SNV 25/01/2017

về việc tuyển dụng không qua thi tuyển, phải qua sát hạch, kiểm tra năm 2016

Tải về
11/BC-UBND 20/01/2017

Báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
715/SNV-CCVC 28/11/2016

V/v thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức SNYT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2016

Tải về
07/TB-TTYT 28/09/2016

Thông báo tuyển dụng viên chức

Tải về
640/SNV-CCVC 25/10/2016

V/v thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức SNYT tại Khối Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, huyện trực thuộc Sở năm 2016

Tải về
412/SNV-CCVC 13/07/2016

V/v thống nhất số lượng, chức danh để xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh năm 2016

Tải về
373/SNV-CCVC 30/06/2016

V/v thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp và hợp đồng theo công văn UBND tỉnh

Tải về
287/SNV-CCVC 31/05/2016

Thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Gio Linh năm 2016

Tải về
266/SNV-CCVC 16/05/2016

Đánh giá kết quả sử dụng công chức, viên chức tạo nguồn nhân lực theo chính sách thu hút của tỉnh

Tải về
614/SNV-VP 22/12/2015

Báo cáo đánh giá công tác Nội vụ năm 2015

Tải về
583/SNV-CCVC 02/12/2015

V/v thống nhất số lượng, chức danh để xét tuyển viên chức sự nghiệp của Liên minh HTX năm 2015

Tải về
586/SNV-CCVC 04/12/2015

V/v thống nhất số lượng, chức danh để xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Gio Linh năm 2015

Tải về
582/SNV-CCVC 02/12/2015

V/v thống nhất số lượng, chức danh để xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục TX Quảng Trị năm 2015

Tải về
563/SNV-CCVC 24/11/2015

Về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức SNYT khối Trung tâm và các ĐV trực thuộc Sở Y tế năm 2015

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020