CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
01:29 ICT Thứ năm, 30/03/2017


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
29/BC-SNV 10/03/2017

Báo cáo tình hình thực hiện CCHC Quý I năm 2017

Tải về
30/BC-UBND 27/02/2017

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về
04/KH-SNV 16/01/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Tải về
03/QĐ-SNV 16/01/2017

Quyết định về việc ban hành kế hoạch CCHC của Sở Nội vụ năm 2017

Tải về
25/KH-SNV 13/01/2017

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở năm 2017

Tải về
37/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại IBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Tải về
18/QĐ-SNV 12/01/2016

Quyết định v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2016

Tải về
759/SNV-CCHC 19/12/2016

Về việc đề nghị tham gia Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017

Tải về
65/KH-SNV 01/07/2016

Kế hoạch triển khai một cửa điện tử tại Sở Nội vụ

Tải về
Không số 11/04/2016

Bảng tổng hợp chấm điểm CCHC năm 2015

Tải về
Không số 23/02/2016

Bảng tổng hợp kết quả thẩm định việc đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 cấp tỉnh

Tải về
Không số 23/02/2016

Bảng tổng hợp kết quả thẩm định việc đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 cấp huyện

Tải về
31/QĐ-SNV 04/02/2015

Phê duyệt Kế hoạch CCHC của Sở Nội vụ năm 2015

Tải về
597/SNV-CCHC 11/12/2015

Đề nghị tham gia Kế hoạch CCHC năm 2016 của tỉnh

Tải về
13/CT-TTg 10/06/2015

Chỉ thị số 13/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do...

Tải về
Đề án xác định chỉ số CCHC 01/10/2014

Đề án và các bảng biểu kèm theo Quyết định 2029/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

Tải về
2029/QĐ-UBND 01/10/2014

Phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Tải về
595/SNV-CCHC&ĐT 28/10/2014

V/v hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm

Tải về
05/2014/TT-BTP 07/02/2014

Về việc hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Tải về
447SNV-CCHC&ĐT 16/10/2013

V/v xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC năm 2014

Tải về
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020