CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:00 ICT Thứ sáu, 28/04/2017


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
55/QĐ-SNV 25/04/2017

Quyết định về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tải về
40/BC-SNV 24/03/2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, kế hoạch công tác Quý II năm 2017

Tải về
29/BC-SNV 10/03/2017

Báo cáo tình hình thực hiện CCHC Quý I năm 2017

Tải về
23/QĐ-SNV 21/02/2017

Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
21/BC-SKHCN 23/02/2017

Báo cáo tình hình triển khai và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan HCNN giai đoạn 2007-2016

Tải về
23/BC-SNV 24/02/2017

Báo cáo đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

Tải về
180/BC-SNV 07/11/2016

Báo cáo về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia 9001:2008

Tải về
29/QĐ-SNV 21/02/2017

Về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
02/2017/QĐ-UBND 17/02/2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
08/QĐ-SNV 09/02/2017

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
04/QĐ-SNV 08/02/2017

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tac trọng tâm năm 2017 của Sở Nội vụ

Tải về
184/QĐ-UBND 24/01/2017

Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

Tải về
64/BC-BNV 06/01/2017

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ

Tải về
06/SNV-BC 17/01/2017

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Ngành Nội vụ

Tải về
06/BC-SNV 17/01/2017

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Nội vụ

Tải về
04/KH-SNV 16/01/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Tải về
03/QĐ-SNV 16/01/2017

Quyết định về việc ban hành kế hoạch CCHC của Sở Nội vụ năm 2017

Tải về
25/KH-SNV 13/01/2017

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở năm 2017

Tải về
3556/QĐ-UBND 30/12/2016

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2016

Tải về
18/QĐ-SNV 12/01/2016

Quyết định v/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2016

Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020