CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
16:51 ICT Chủ nhật, 28/05/2017


XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI (2)

Tuyển dụng, tiếp nhận công chức không qua thi đối với người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng

TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI (1)

Tuyển dụng, tiếp nhận công chức không qua thi: Đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC QUA THI TUYỂN

Thủ tục thi tuyển vào công chức Nhà nước kèm theo mẫu đơn dự tuyển

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020