CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:08 ICT Thứ sáu, 28/04/2017


Bản tin cải cách hành chính số 14 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 14 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 14 năm 2017, Từ ngày 14/4 đến 20/4/2017

Bản tin cải cách hành chính số 13 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 13 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 13 năm 2017, Từ ngày 07/4 đến 13/4/2017

Bản tin CCHC số 9 năm 2017

Bản tin CCHC số 9 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 9 năm 2017

Bản tin CCHC số 8 năm 2017

Bản tin CCHC số 8 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 8 năm 2017

Bản tin CCHC số 6 năm 2017

Bản tin CCHC số 6 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 6 năm 2017

Bản tin CCHC số 5 năm 2017

Bản tin CCHC số 5 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 5 năm 2017

Bản tin CCHC số 4 năm 2017

Bản tin CCHC số 4 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 4 năm 2017

Bản tin CCHC số 3 năm 2017

Bản tin CCHC số 3 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 3 năm 2017

Bản tin CCHC số 2 năm 2017

Bản tin CCHC số 2 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 02 năm 2017

Dự thảo Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

Sở Nội vụ đăng tải Dự thảo Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp tỉnh, cấp huyện

Tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh năm 2016

Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh có Công văn số 63/UBND-NC về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2016 để giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương trong việc tự chấm điểm đánh giá theo Kế hoạch số 4373/QĐ-BNV ngày 29/12/2016 của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm diểm xác định chỉ số CCHC năm 2016

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Sở Nội vụ có công văn số 631/SNV-CCHC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2016

Công văn số 759/SNV-CCHC ngày 19/12/2016 của Sở Nội vụ về việc đề nghị tham gia Dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2017

Ngày 19/12/2016, Sở Nội vụ có công văn số 759/SNV-CCHC về việc đề nghị tham gia Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị năm 2017

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020