CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
03:37 ICT Chủ nhật, 23/07/2017


Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài (2)

Danh mục có nguồn gốc bên ngoài của các đơn vị còn lại

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài (1)

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài

Danh mục tài liệu nội bộ

Ban ISO tổng hợp và ban hành danh mục tài liệu nội bộ

Công văn hướng dẫn chuẩn bị thực hiện đánh giá nôi bộ năm 2014

Ban ISO Sở Nội vụ ban hành Công văn hướng dẫn cấc phòng, ban chuẩn bị các nội dung để đánh giá nội bộ năm 2014 theo quy trình.

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020