CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:07 ICT Thứ sáu, 28/04/2017


Văn bản có nguồn gốc bên ngoài năm 2017 (cập nhật hàng tuần)

Đăng lúc: Thứ năm - 05/01/2017 15:13 - Người đăng bài viết: Lê Đại Hành
Để phục vụ CBCC-VC trong Sở trong việc theo dõi, tra cứu các văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác, Ban ISO Sở Nội vụ sẽ cập nhật thường xuyên danh mục và nội dung các văn bản có nguồn gốc từ bên ngoài trong năm tại chuyên mục này.
1. Thông tư 06-2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

2. Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3. Kế hoạch số 1653/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị  - "Kế hoạch tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

4. Kế hoạch số 6065/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị - "Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2014"

5. Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017

6. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

7. Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 

8. Quyết định 3549/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017

9. Thông báo số 6236/TB-BNV ngày 30/12/2016 thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ

10. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CC-VC và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan HCNN, đơn vị sự nghiệp 

11. Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2016

12. Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ


13. Báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước

14. 
Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Kết luận số 38-KL/TU ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

15. Quyết định 184/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 

16. Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước


17. Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 16/02/2017 về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh năm 2017

18. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ văn bản QPPL

19. Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC-VC tỉnh năm 2017

20. Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 21/3/2017 về kế hoach thực hiện chương trình hành động cải thiện môi trường kính doanh, năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2017, đinh hướng đến năm 2020

21. Công văn 1558/UBND-VX ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

22. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23. Thông báo số 35/TB-UBND ngày 07/4/2017 về ý kiến kết luận chủ Chủ tịch UBND tỉnh Nguyến Đức Chính tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo nâng cao PCI
Tác giả bài viết: Văn phòng
Nguồn tin: Ban ISO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020