CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:57 ICT Thứ năm, 29/06/2017


ĐẶT CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN QUỸ

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc

TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI QUỸ

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

ĐỔI TÊN QUỸ

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP HOẶC CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có uỷ quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện)

TỰ GIẢI THỂ ĐỐI VỚI HỘI

Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

XIN PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỘI

Thủ tục xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020