CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:56 ICT Thứ năm, 29/06/2017


THẨM ĐỊNH VIỆC GIẢI THỂ TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thủ tục thẩm định Đề án về việc giải thể tổ chức sự nghiệp Nhà nước

THẨM ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC LẠI TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thủ tục thẩm định Đề án về việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp Nhà nước

THẨM ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thủ tục thẩm định Đề án về việc thành lập Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020