Bản tin cải cách hành chính số 16 năm 2017

Bản tin cải cách hành chính số 16 năm 2017, Từ ngày 28/4 đến 204/5/2017
Bản tin cải cách hành chính số 16 năm 2017, Từ ngày 28/4 đến 204/5/2017


BẤM ĐỂ XEM NỘI DUNG CHI TIẾT 

Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ