Hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung thông tin cá nhân trên Hệ thống Thông tin CBCC-VC tỉnh

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin cá nhân trên Hệ thống Thống tin CBCC-VC tỉnh
Nội dung chi tiết như sau:

Tác giả bài viết: Văn phòng SNV

Nguồn tin: Sở Nội vụ