CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:55 ICT Thứ năm, 29/06/2017


Lịch làm việc tuần:

Sở Nội vụ Quảng Trị

Từ ngày 26.06.2017 đến ngày 02.07.2017


Sáng Chiều
Thứ 2
- 7h00: Thông tin tài liệu và công tác đầu tuần tại Phòng họp tầng 2 (LĐ, CBCC cơ quan Sở)
- Xử lý công việc chuyên môn (A.An, CBCC có liên quan)
- 7h30: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại HT tầng 5 (C.Phương, A.Xuân Long)
- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết Dự án 600PCT UBND xã tại UBND huyện Đakrông (A.Anh, A.Nông, A. Thế Long, C.Khanh; xe A.Thanh)
- Thẩm định vị trí việc làm các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã, các ngày trong tuần (Phòng TCBC, Phòng CCVC)
- Thẩm định quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, các ngày trong tuần (Phòng TCBC)
- Hoàn chỉnh Kế hoạch biên chế năm 2018 (A.An)
- Đi Vinh dự Tổng kết Dự án 600PCT xã (A.Anh)
- 14h30: Tham gia buổi làm việc của UBND tỉnh với Kiểm toán Nhà nước Khu vực II tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh (C.Phương)
- 16h00: Làm việc với Đảng ủy khối cơ quan tỉnh (A.An, A.Long)
- Dự thảo sửa đổi Bộ chỉ số CCHC (Phòng CCHC, C.Phương)
Thứ 3
- Tham gia Báo cáo về Tổ chức biên chế (A.An)
- 7h30: Dự tập huấn công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại năm 2017 tại HT Tỉnh ủy (A.Tiến)
- Phân tích, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo duy trì chỉ số CCHC (C.Linh phối hợp các Phòng, các Sở liên quan; C.Phương)
Rà soát Kế hoạch tuyển dụng năm 2017 (A.An, A.Lập)
Thứ 4
- 8h00: Bàn triển khai Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại Phòng họp tầng 2 (A.An, C.Phương, Phòng CCVC, A.Long-XDCQ)
- Đi kiểm tra thực địa Dự án 513 tại xã Hải Quy và Hải Xuân, huyện Hải Lăng, cả ngày (A.Anh, A.Nông, A.Hải; xe A.Hiếu)
- 7h30: Tham gia họp tư vấn thẩm định và dự thảo Nghị quyết tại HT Sở Tư pháp (C.Quế)
- 14h00: Đại hội Chi bộ Ban TĐKT (A.An, A.Tiến)
- 14h00: Họp Ban Chỉ đạo 1618 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (C.Phương)
Thứ 5
- 7h30: Dự Khai giảng Lớp tập huấn công tác QLNN về tôn giáo tại HT tầng 5 (C.Phương)
- 8h00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII tại HT Tỉnh ủy (05 LĐ)
14h00: Họp Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy (A.An)
Thứ 6
8h00: Thẩm định vị trí việc làm Sở Xây dựng tại Phòng họp tầng 2 (A.An, A.Anh, Phòng TCBC, Phòng CCVC; công chức được phân công báo cáo kết quả thẩm định)
15h00: Làm việc với Bệnh viện Phục hồi chức năng (A.An, Phòng TCBC)
Thứ 7
7h30: Dự Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại  xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng (A.Anh, A.Tâm; xe A.Hiếu)
Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ


Xin thông báo


Thông tin thêm xin liên hệ:


Trịnh Công Tiến (Chánh VP) -ĐT: 0533 858 866 - Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn.

Xin trân trọng kính chào.

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020