RA MẮT APP ỨNG DỤNG HÀNH CHÍNH CÔNG QUẢNG TRỊ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

RA MẮT APP ỨNG DỤNG HÀNH CHÍNH CÔNG QUẢNG TRỊ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

 •   24/11/2021 02:31:00
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức, cá nhân hãy cài đặt ứng dụng Hành chính công tỉnh Quảng Trị trên điện thoại thông minh để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cho bộ phận Một cửa các cấp tại tỉnh Quảng Trị
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NÂNG NGẠCH

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NÂNG NGẠCH

 •   19/11/2021 04:27:00
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị điều chỉnh thời gian nâng ngạch tỉnh Quảng Trị năm 2020
Bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ cấp xã

Bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ cấp xã

 •   15/11/2021 22:19:00
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Các đơn vị, địa phương cho ý kiến về dự thảo Bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm theo Công văn số 5559/BNV-CQĐP ngày 05/11/2021 của Bộ Nội vụ
Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020

Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020

 •   14/11/2021 22:40:00
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi nâng ngạch công chức công chức hành chính tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại văn bản số 180/KH-HĐTNN ngày 15/11/2021
Danh sách học viên tham gia lớp tập huấn CNCC 2021

Danh sách học viên tham gia lớp tập huấn CNCC 2021

 •   11/11/2021 01:37:00
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ đăng tải danh sách học viên tham gia lớp tập huấn CNTT năm 2021 trên chuyên trang Đào tạo, bồi dưỡng tỉnh
Hướng dẫn tham gia tập huấn CNTT trực tuyến

Hướng dẫn tham gia tập huấn CNTT trực tuyến

 •   10/11/2021 19:42:00
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ hướng dẫn điều kiện và các bước để tham gia các lớp tập huân CNTT năm 2021 thông qua Chuyên trang Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh
Danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức hành chính

Danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức hành chính

 •   08/11/2021 22:57:00
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 3552/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội xét tuyển viên chức

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội xét tuyển viên chức

 •   08/11/2021 03:23:00
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động –TB&XH; Công văn số 2185/SLĐTBXH-VP ngày 15/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc phân cấp tuyển dụng viên chức; Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BTXH ngày 27/10/2021 của Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ĐDNCC-BTXH năm 2021, Trung tâm ĐDNCC-BTXH năm 2021 tổ chức xét tuyển đối với 01 chức danh vào làm việc tại đơn vị như sau:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tuyển dụng công chức

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tuyển dụng công chức

 •   07/11/2021 20:18:00
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 2185/SLĐTBXH-VP ngày 15/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp tuyển dụng viên chức, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2021
Bệnh viện Mắt Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt Quảng Trị tuyển dụng viên chức

 •   04/11/2021 22:02:00
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 961/SNV-CCVC ngày 13/11/2020 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1785/SYT-TC ngày 24/11/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020;
Bệnh viện Mắt Quảng Trị tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị, cụ thể như sau
Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong tổ chức tuyển dụng đợt 2

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong tổ chức tuyển dụng đợt 2

 •   02/11/2021 20:08:00
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong tổ chức tuyển dụng đợt 2 các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tuyển dụng viên chức

 •   28/10/2021 23:04:00
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các ĐVSNCL trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Công văn số 2185/SLĐTBXH-VP ngày 15/10/2021 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức; Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-TTBTXHTH1 ngày 26/10/2021 của Trung tâm Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 Đợt 1 năm 2021, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tổ chức xét tuyển đối với 04 chức danh vào làm việc tại Trung tâm
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

 •   27/10/2021 22:40:00
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 640/SNV-CCVC ngày 19/8/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức

 •   24/10/2021 21:26:00
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị thông báo tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành tính tỉnh Quảng Trị tại Thông báo số 79/TB-HĐTNN ngày 18/10/2021
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm có dịch bệnh

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm có dịch bệnh

 •   26/09/2021 21:47:00
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ “dichvucong.quangtri.gov.vn” để nộp hồ sơ và đăng ký dịch vụ tiếp nhận, phát trả hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với các hồ sơ đã nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân, doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký phát trả hồ sơ tại nhà thông qua số điện thoại của quầy bưu chính công ích tại trung tâm hoặc Bưu điện tỉnh.
Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021

Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021

 •   14/09/2021 22:19:00
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2021 và ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Đẩy mạnh công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để tiếp tục thực hiện các nội dung công tác văn thư, lưu trữ năm 2021, Sở Nội vụ đã có Công băn số 707 /SNV-CCHCVTLT ngày 14/9/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

 •   13/09/2021 22:21:00
 •   Đã xem: 740
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2021, Sở Nội vụ có thông báo số 68/TB-SNV về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
f1970f07 003f 4fbf 8c95 849d0a8adf96?t=1630233466183

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2021

 •   20/07/2021 03:24:00
 •   Đã xem: 1884
 •   Phản hồi: 0
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển dụng viên chức để bố trí làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế với các nội dung như sau:
Bao Hiem Xa Hoi Trun

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

 •   15/07/2021 20:56:00
 •   Đã xem: 1185
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Các tin khác

Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 89 | lượt tải:25

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 92 | lượt tải:48
Thống kê
 • Đang truy cập29
 • Hôm nay3,769
 • Tháng hiện tại3,769
 • Tổng lượt truy cập20,632,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây