ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NÂNG NGẠCH

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NÂNG NGẠCH

 •   19/11/2021 16:27:00
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị điều chỉnh thời gian nâng ngạch tỉnh Quảng Trị năm 2020
Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020

Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020

 •   15/11/2021 10:40:00
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi nâng ngạch công chức công chức hành chính tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại văn bản số 180/KH-HĐTNN ngày 15/11/2021
Danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức hành chính

Danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức hành chính

 •   09/11/2021 10:57:00
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 3552/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội xét tuyển viên chức

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội xét tuyển viên chức

 •   08/11/2021 15:23:00
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động –TB&XH; Công văn số 2185/SLĐTBXH-VP ngày 15/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc phân cấp tuyển dụng viên chức; Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BTXH ngày 27/10/2021 của Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ĐDNCC-BTXH năm 2021, Trung tâm ĐDNCC-BTXH năm 2021 tổ chức xét tuyển đối với 01 chức danh vào làm việc tại đơn vị như sau:
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tuyển dụng công chức

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tuyển dụng công chức

 •   08/11/2021 08:18:00
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 2185/SLĐTBXH-VP ngày 15/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp tuyển dụng viên chức, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2021
Bệnh viện Mắt Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt Quảng Trị tuyển dụng viên chức

 •   05/11/2021 09:02:00
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 961/SNV-CCVC ngày 13/11/2020 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1785/SYT-TC ngày 24/11/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020;
Bệnh viện Mắt Quảng Trị tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị, cụ thể như sau
Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tuyển dụng viên chức

 •   29/10/2021 10:04:00
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 874/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng và chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp của các ĐVSNCL trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Công văn số 2185/SLĐTBXH-VP ngày 15/10/2021 về việc phân cấp tuyển dụng viên chức; Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-TTBTXHTH1 ngày 26/10/2021 của Trung tâm Bảo trợ Xã hội về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 Đợt 1 năm 2021, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp 1 tổ chức xét tuyển đối với 04 chức danh vào làm việc tại Trung tâm
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức

 •   28/10/2021 09:40:00
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 640/SNV-CCVC ngày 19/8/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức

 •   25/10/2021 08:26:00
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị thông báo tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành tính tỉnh Quảng Trị tại Thông báo số 79/TB-HĐTNN ngày 18/10/2021
Tỉnh Quảng Trị xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực

Tỉnh Quảng Trị xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực

 •   24/09/2014 10:53:54
 •   Đã xem: 7952
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút và xét tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị năm 2014, Sở Nội vụ đã có thông báo số 104/TB-SNV ngày 24/9/2014.
Thông báo về việc mua máy scan

Thông báo về việc mua máy scan

 •   22/04/2013 14:40:10
 •   Đã xem: 2557
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ thông báo về việc mua sắm thiết bị máy móc trang bị cho Văn phòng. Nhà cung cấp có đủ năng lực, tư cách pháp nhân quan tâm có thể tham dự theo thông tin sau
Chương trình kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Chương trình kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

 •   13/12/2012 07:59:00
 •   Đã xem: 16431
 •   Phản hồi: 50
Mời các bạn thí sinh xem Chương trình và các thông tin cần biết về kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30
Nội quy thi tuyển công chức

Nội quy thi tuyển công chức

 •   06/12/2012 09:17:49
 •   Đã xem: 5909
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ thông báo nội quy thi tuyển kỳ thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi 30

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi 30

 •   30/11/2012 08:38:09
 •   Đã xem: 10258
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng Thi tuyến công chức tỉnh thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức, lần thứ 30, năm 2012 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính của tỉnh.
Thông báo về việc hướng dẫn ôn thi, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

Thông báo về việc hướng dẫn ôn thi, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 30

 •   23/11/2012 15:07:40
 •   Đã xem: 7156
 •   Phản hồi: 1
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp các Sở, ban ngành cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn nội dung các môn thi: Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành, tiếng Anh và Tin học phục vụ thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 30.
Thông báo mua tài sản cho cơ quan (lần 3)

Thông báo mua tài sản cho cơ quan (lần 3)

 •   16/11/2012 15:55:09
 •   Đã xem: 1989
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng xin thông báo lại lần nữa nhu cầu mua sắm tài sản theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Sở phê duyêt.
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 30

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 30

 •   05/10/2012 17:53:50
 •   Đã xem: 8338
 •   Phản hồi: 0
Sau khi rà soát hồ sơ của các đối tượng tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển tại thông báo số 97/TB-SNV ngày 14/9/2012, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổng hợp thông báo việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức kỳ thi thứ 30 cụ thể như sau:
Thông báo mua tài sản cho cơ quan

Thông báo mua tài sản cho cơ quan

 •   23/09/2012 15:00:26
 •   Đã xem: 2149
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng Sở có nhu cầu mua máy tính xách tay phục vụ cho công tác. Vậy CBCC-VC trong cơ quan ai muốn giới thiệu nhà cung cấp thì nghiên cứu thông tin cụ thể sau để thực hiện

Các tin khác

Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 91 | lượt tải:26

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 93 | lượt tải:49
Thống kê
 • Đang truy cập25
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm24
 • Hôm nay3,514
 • Tháng hiện tại10,356
 • Tổng lượt truy cập20,639,553
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây