CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
07:37 ICT Thứ ba, 20/11/2018


Lịch làm việc tuần:

Sở Nội vụ Quảng Trị

Từ ngày 19.11.2018 đến ngày 25.11.2018


Sáng Chiều
Thứ 2
- 7h00: Họp giao đầu tuần tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, CBCC, LĐ cơ quan Sở)
- 8h00: Tham gia làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cả ngày (A.An)
- 8h00: Khai giảng lớp bồi dưỡng về kỹ năng soạn thảo VB và lập hồ sơ công việc tại huyện Hướng Hóa (C.Phương)
- Hoàn thành bổ sung, sửa đổi Phân cấp quản lý tiền lương (A.Anh, A.Xuân Long, C.Quế)
- Báo cáo tại lớp bồi dưỡng về kỹ năng soạn thảo VB và lập hồ sơ công việc tại huyện Hướng Hóa, cả ngày (C.Phương)
- 14h00: Giải quyết đơn thư tại Sở Tư pháp (Thanh tra Sở)
Thứ 3
8h00: Hội ý lãnh đạo và các công chức có liên quan tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, A.Tiến, A.Nông, A.Thắng, A.Xuân Long, A.Bảy, A.Lập, C.Châu)
- Hoàn chỉnh các nội dung làm việc với các Đoàn kiểm tra, giám sát (A.An, CBCC có liên quan)
- 14h00: Triển khai phần mềm đánh giá CBCC, VC năm 2018 tại TP. Đông Hà (A.Anh, Phòng CCVC, A.Hành)
- 14h00: Họp BCH Chi đoàn tại Phòng họp nhỏ (các đ/c trong BCH)
- 15h30: Làm việc với Trường CĐSP Quảng Trị về công tác tổ chức bộ máy tại Trường CĐSP Quảng Trị (A.Anh, A.Vinh, A.Rạng)
Thứ 4
8h00: Làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, đ/c Tiến, đ/c Nông, đ/c Thắng, đ/c Xuân Long, đ/c Bảy, đ/c Lập, đ/c Châu)
- 14h00: Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, Phòng TCBC, CCHC, A.Tiến, A.Nông, A.Xuân Long, A.Hải, A.Lập, C.Quế, C.Châu)
- 14h00: Triển khai phần mềm hỗ trợ đánh giá CBCC, VC năm 2018 tại huyện Cam Lộ (Phòng CCVC, A.Hành)
Thứ 5
- 7h30: Dự Hội nghị tổng kết xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học giai đoạn 2008-2018 tại KS Đông Trường Sơn (A.Anh)
- 8h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16, cả ngày (A.An)
- 8h00: Khai giảng và báo cáo tại lớp bồi dưỡng về kỹ năng soạn thảo VB và lập hồ sơ công việc tại huyện Hướng Hóa (C.Phương)
- 14h00: Triển khai phần mềm hỗ trợ đánh giá CBCC, VC năm 2018 tại huyện Vĩnh Linh (A.Anh, Phòng CCVC, A.Hành; xe A.Hiếu)
- 15h00: Họp về ban hành Quy chế chi tiêu các nguồn kinh phí bị thu hồi sau công tác thanh tra, kiểm tra tại Phòng họp tầng 2 (03 LĐ, Thanh tra Sở, A.Tiến, C.Hồng)
Thứ 6
7h30: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII tại HT Tỉnh ủy, cả ngày (05 LĐ)
- 14h00: Triển khai phần mềm hỗ trợ đánh giá CBCC, VC năm 2018 tại huyện Triệu Phong (Phòng CCVC, A.Hành)
- 15h00: Họp Đoàn TNCSHCM Sở tại Phòng họp tầng 2 (toàn thể các đ/c Đoàn viên)
Thứ 7
Nghỉ
Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ


Xin thông báo


Thông tin thêm xin liên hệ:


Trịnh Công Tiến (Chánh VP) -ĐT: 0533 858 866 - Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn.

Xin trân trọng kính chào.

 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020