CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
20:42 ICT Chủ nhật, 20/09/2020


Quy trình lĩnh vực xây dựng chính quyền

Bao gồm (1) quy trình thủ tục thẩm định hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên UBND huyện, (2) quy trình thủ tục Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập mới thôn, bản.

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhằm đảm bảo kiểm soát được công việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thủ tục giải quyết và thời gian theo qui định của pháp luật, đem lại thỏa mãn yêu cầu của tổ chức công dân, đồng thời góp phần giảm tham nhũng, nhũng nhiểu của CBCC đang thi hành công vụ

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020