CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:07 ICT Thứ bảy, 19/09/2020


NGHỊ ĐỊNH 45/2020/NĐ-CP NGÀY 8/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/5/2020 nêu rõ “việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật”. Nghị định cũng nêu rõ “tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền”.

Quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

Quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

2020 là một năm rất đặc biệt với nhiệm kỳ Chính phủ khóa 14, một năm để thử thách bản lĩnh và trí tuệ qua công tác phòng chống dịch COVID-19. Chống dịch có nhiều cách, Chính phủ đã và đang tiếp tục quyết liệt, kiên trì mục tiêu xây dựng “Chính phủ điện tử”, bỏ các rào cản nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Lợi đôi đường!

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Lợi đôi đường!

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đang tạo ra một bước ngoặt trong việc cải cách thủ tục hành chính. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho dân, đồng thời tăng tính minh mạch trong thu ngân sách là những lợi ích thấy rõ của hình thức thanh toán này.

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - giải pháp hiệu quả thời dịch Covid-19

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - giải pháp hiệu quả thời dịch Covid-19

Hạn chế đến nơi đông người là một trong những biện pháp giảm thiểu lây lan virus nCoV. Vậy nên, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua website Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/

Kế hoạch tổng kết chương trình CCHC giai đoạn và các phụ lục

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổng kết thực hiện chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 477/UBND-VX về việc ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

Quyết định Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Thông báo các sáng kiến, giải pháp đạt điểm cao dự kiến trao thưởng cuộc thi "tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019"

Ban Tổ chức cuộc thi "tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019" thông báo các sáng kiến, giải pháp đạt điểm cao dự kiến trao thưởng cuộc thi

Đề nghị tham gia dự thảo kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2020

Kính đề nghị các Sở, Ban ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, chấm điểm và xếp loại năm 2019 như sau

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Công chức, viên chức

UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC 3 cấp năm 2019

Ngày 29/10/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 689/SNV-CCHC-VTLT về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện và cấp xã năm 2019

Bộ chỉ số CCHC và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 3 cấp tỉnh Quảng Trị năm 2019

Bộ chỉ số CCHC và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC 3 cấp tỉnh Quảng Trị năm 2019

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các Bộ Chỉ số CCHC tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành các Bộ Chỉ số CCHC và quy định chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ đã ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 879/QĐ-BNV ngày 30/9/2019

Dự thảo các Bộ Chỉ số CCHC (sửa đổi lần 2) năm 2019

Sở Nội vụ gửi xin ý kiến của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý khu TK và UBND cấp huyện bộ Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp xã năm 2019 (sửa đổi lần 2)

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019"

Thực hiện nhiệm vụ CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2019"

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ CÁC VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU THAM NHŨNG

1. Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp (trong giờ hành chính) qua số điện thoại 0233. 3852.337 2. Tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua số điện thoại di động: 0913.456.065 3. Tiếp nhận thông tin qua hộp thư điện tử: thanhtratinh@quangtri.gov.vn

Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

Theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông thực hiện tại Văn phòng UBND, lĩnh vực Nội vụ có 44 thủ tục

Đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân​

Nâng cao chất lượng giải quyết và trả kết quả đúng hạn hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử

Theo số liệu kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử, đến ngày 30.6.2019, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 136.583 hồ sơ (có 4.098 hồ sơ của năm 2018 chuyển qua). Đã tiến hành giải quyết, trả kết quả cho 128.843 hồ sơ. Số hồ sơ trả kết quả đúng hạn 125.638 hồ sơ, đạt tỉ lệ 97,51%, số hồ sơ trả kết quả quá hạn 3.205 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 2,49%.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Sáng nay 30.7.2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020