CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
18:17 ICT Thứ hai, 16/12/2019


Danh mục hồ sơ năm 2019 của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/02/2019, Sở Nội vụ đã có Quyết định số 48/QĐ-SNV, Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị để cán bộ, công chức thuộc cơ quan Sở Nội vụ lập hồ sơ công việc được phân công phụ trách theo quy định

Danh mục hồ sơ năm 2018 của Sở Nội vụ

Danh mục hồ sơ hiện hành của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị năm 2018

Danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Nội vụ

Danh mục hồ sơ năm 2017 của Sở Nội vụ được ban hành tại Quyết định số 23/QĐ-SNV ngày 21/02/2017

Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng heo TCVN ISO 9001:2008 năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch duy trì apsố 08/KH-SKHCN ngày 0/02/2017 về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017

Cán bộ, công chức, viên chức và những văn bản pháp luật cần biết

Website Sở Nội vụ xin đăng lại bài "Cán bộ, công chức, viên chức và những văn bản pháp luật cần biết" đã đăng trên trang thukyluat.vn nhằm giúp bạn đọc hệ thống hóa một số văn bản liên quan đến công việc chuyên môn. Xin trân trọng cám ơn trang web thukyluat.vn

Văn bản có nguồn gốc bên trong năm 2017 (cập nhật hàng tuần)

Để phục vụ CBCC-VC trong Sở trong việc theo dõi, tra cứu các văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác, Ban ISO Sở Nội vụ sẽ cập nhật thường xuyên danh mục và nội dung các văn bản có nguồn gốc từ bên trong trong năm tại chuyên mục này

Văn bản có nguồn gốc bên ngoài năm 2017 (cập nhật hàng tuần)

Để phục vụ CBCC-VC trong Sở trong việc theo dõi, tra cứu các văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác, Ban ISO Sở Nội vụ sẽ cập nhật thường xuyên danh mục và nội dung các văn bản có nguồn gốc từ bên ngoài trong năm tại chuyên mục này.

ISO 9001:2015 chính thức được ban hành

ISO 9001:2015 chính thức được ban hành

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu cầu hiện đại.

Danh mục văn bản hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

Ban ISO Sở Nội vụ đăng tải danh mục văn bản văn bản hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

Quyết định kiện tòa Ban ISO Sở Nội vụ

Sở Nội vụ kiện toàn lại Ban ISO Sở cho phù hợp với tổ chức bộ máy và đội ngũ của Sở

Công văn v/v chuẩn bị cho đánh giá nội bộ năm 2016

Để chuẩn bị cho đánh giá nội bộ năm 2016, Ban ISO Sở ban hành công văn để các phòng, ban củng cố, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu thuôc Hệ thống

Chính sách chất lượng năm 2016 của Sở Nội vụ

Ban ISO Sở Nội vụ Quảng Trị ban hành chính sách chất lượng của Sở năm 2016

Mục tiêu chất lượng của Sở Nội vụ

Mục tiêu chất lượng của Sở Nội vụ

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài (2)

Danh mục có nguồn gốc bên ngoài của các đơn vị còn lại

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài (1)

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài

Danh mục tài liệu nội bộ

Ban ISO tổng hợp và ban hành danh mục tài liệu nội bộ

Công văn hướng dẫn chuẩn bị thực hiện đánh giá nôi bộ năm 2014

Ban ISO Sở Nội vụ ban hành Công văn hướng dẫn cấc phòng, ban chuẩn bị các nội dung để đánh giá nội bộ năm 2014 theo quy trình.

Phần 2 - Mô hình khung

Phần tiếp theo của mô hình khung bao gồm: 1. Quy trình mẫu 2. Tài liệu hướng dẫn trình bày

Phần 1 - Mô hình khung

Bao gồm các hệ thống tài liệu, biểu mẫu để Anh/Chị xây dựng cho cơ quan mình

Các tin khác

1 2  Trang sau
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020