CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
07:42 ICT Thứ ba, 17/09/2019


Thủ tục thi tuyển công chức

Thủ tục thi tuyển công chức

Thủ tục xét tuyển công chức

Thủ tục xét tuyển công chức

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thủ tục thi tuyển viên chức

Thủ tục thi tuyển viên chức

Thủ tục xét tuyển viên chức

Thủ tục xét tuyển viên chức

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020