CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
02:40 ICT Thứ năm, 24/09/2020


Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức (BNV-QTR-264940)

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (BNV-QTR-264942)

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức (BNV-QTR-264495)

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (BNV-QTR-264946)

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020