CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
01:56 ICT Thứ bảy, 26/09/2020


Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020