CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
20:38 ICT Thứ ba, 21/09/2021


Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập (2.001946.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập (2.001941.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập (1.003735.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (1.009339.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.009340.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (1.0009339.000.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.0009340.000.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020