CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
12:10 ICT Chủ nhật, 26/05/2019


Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa

Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tuc tăng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vu chính trị

Thủ tuc tăng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vu chính trị

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020