CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
21:52 ICT Chủ nhật, 20/09/2020


1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

2. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

8. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

8. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020