CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
12:41 ICT Chủ nhật, 26/05/2019


Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020