CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
12:00 ICT Thứ ba, 16/07/2019


Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục đăng ký người vào tu

Thủ tục đăng ký người vào tu

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020