CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
20:14 ICT Thứ sáu, 15/11/2019


Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp

Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lâp

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020