CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
15:57 ICT Thứ ba, 22/09/2020


1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

2. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

4. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

5. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

6. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thủ tục quỹ tự giải thể

Thủ tục quỹ tự giải thể

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục hội tự giải thể (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục hội tự giải thể (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục đổi tên hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục đổi tên hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã)

1 2  Trang sau
 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020