CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
17:28 ICT Thứ hai, 22/07/2019


1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

3. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

4. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục đăng ký người vào tu

Thủ tục đăng ký người vào tu

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

5. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

5. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020