CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
15:37 ICT Thứ ba, 22/09/2020


1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

3. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

4. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

5. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 
    

Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020