CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
07:41 ICT Thứ ba, 20/11/2018


Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa

Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục đăng ký người vào tu

Thủ tục đăng ký người vào tu

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Thủ tuc tăng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vu chính trị

Thủ tuc tăng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vu chính trị

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all











NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020