CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
15:01 ICT Thứ bảy, 05/12/2020


Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu Bệnh viện năm 2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu Bệnh viện năm 2020, cụ thể như sau

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Công văn số 961/SNV-CCVC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Sở nội vụ về việc thống nhất số lượng chức danh tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 và Công văn số 1785/SYT-TC ngày 24/11/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cần tuyển dụng 10 viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức kỳ thứ 32 tỉnh Quảng Trị năm 2020

Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức kỳ thứ 32 tỉnh Quảng Trị năm 2020

Sở Giáo dục và đào tạo thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở

Sở Giáo dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Quảng Trị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT

Thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

Hội đồng tuyển dụng Công chức tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Danh sách thí sinh tham dự vòng 2

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị thông báo danh sách các thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển cong chức lần thứ 32, tỉnh Quảng Trị

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 tỉnh Quảng Trị

Ngày 16/7/2020, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 102/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 tỉnh Quảng Trị

Thông báo kết quả sơ tuyển trình độ Tiếng anh đối với vị trí chuyên viên theo dõi công tác biên giới

Thông báo kết quả sơ tuyển trình độ Tiếng anh đối với vị trí chuyên viên theo dõi công tác biên giới

Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính

Để giúp thí sinh nắm được cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, Sở Nội vụ và VNPT Quảng Trị xin đăng tải tài liệu hướng dẫn thí sinh

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển, cụ thể như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 32

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32 và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ đăng tải Danh sách thí không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 32

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32 và phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ đăng tải Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

Thông báo tiếp công dân và trả lời phản ánh, kiến nghị

Nội dung Công văn số 93/SNV-CCVC ngày 17/6/2020 về việc Thông báo tiếp công dân và trả lời phản ánh, kiến nghị

Trả lời phản ánh, kiến nghị trong tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 32

Ngày 11/6/2020, Sở Nội vụ nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc tuyển dụng công chức, kỳ thi thứ 32. Sau khi xem xét nội dung, Sở Nội vụ trả lời cụ thể như sau:

Sở NN & PTNT Quảng Trị thông báo tuyể dụng viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020,cụ thể như sau

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 32

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 80/TB-SNV ngày 24/4/2020 về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, kỳ thi lần thứ 32; theo đó, đã tiếp nhận tổng số 401 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo hình thức trực tuyến

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng người làm việc

Căn cứ Công văn số 194/SNV-CCVC ngày 09/3/2020 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2020. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng người làm việc tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cụ thể như sau

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LẦN THỨ 32

Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức kỳ thi lần thứ 32. Cụ thể như sau

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch vào công chức không qua thi tuyển năm 2020

Thực hiện Công văn số 767/UBND-NC ngày 02/3/2020, Công văn số 1193/UBND-NC ngày 23/3/2020 và Công văn số 1653/UBND-NC ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2020, Sở Nội vụ thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt vào công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2020 như sau

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020