CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:08 ICT Thứ tư, 20/03/2019


Trung tâm Y tế huyện Đakrông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Đakrông tổ chức xét tuyển các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính tại thành phố Huế thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thực hiện Công văn số 860/SNV-CCVC ngày 28 tháng 01 năm 2018 của Sở nội vụ về việc thống nhất số lượng chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp, hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018 và Công văn số 83/SNV-CCVC ngày 31/01/2019 của Sở Nội vụ Quảng Trị về việc tuyển dụng công chức, viên chức; Công văn số 194/SYT-TC ngày 26/02/2019 của Sở Y tế Quảng Trị về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng 07 viên chức vào làm việc tại Trung tâm và trạm y tế xã

Thông báo tuyển dụng viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở với 13 chức danh.

Tuyển dụng đặc biệt viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh có Thông báo số 24/TB-UBND ngày 18/02/2019 về việc thông báo tuyển dụng đặc biệt viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm 2018

Thông báo về mã ngành và nhóm chức danh thi bổ sung công chức tỉnh

Hội đồng thi bổ sung công chức tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 82/TB-HĐ ngày 21/02/2019 về việc Thông báo mã ngành và nhóm chức danh thi bổ sung công chức tỉnh

Thông báo chương trình học bổng Chính phủ Australia

Sở Nội vụ thông báo về chương trình học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2019, niên khóa 2020, cụ thể như sau

Thông báo tuyển dụng viên chức y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu Bệnh viện năm 2018

DANH SÁCH VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI NÂNG NGẠCH 2018

Danh sách thí sinh từng phòng và sơ đồ phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG ĐẶC BIỆT

Thực hiện công văn số 5216/UBND-NC ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng đặc biệt vào công chức, xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và tuyển dụng theo chính sách thu hút năm 2018, Sở Nội vụ thông báo cụ thể như sau:

KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 31

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điểm thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 31.

THÔNG BÁO BAN HÀNH NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ôn tập trong kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31, năm 2018, vào ngày 12/9/2018, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 138/TB-HĐTT về việc ban hành ngân hàng câu hỏi tự luận môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31, năm 2018

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Ngày 11/9/2018, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31

Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh đã có quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu thi tuyển công chức kỳ thứ 31 đối với môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ (Mã ngành: 09.NV) và Lao động-Thương binh & Xã hội (Mã ngành: 05.LĐ-TB&XH)

Thông báo mã ngành và nhóm chức danh thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh ôn tập theo đúng vị trí việc làm dự tuyển kỳ thi tuyển công chức lần thứ 31, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thông báo về mã ngành và nhóm chức danh thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018

Danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31

Danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học, Ngoại ngữ

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong có Thông báo số 41/TB-TTYTTP ngày 19/6/2018 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2017

Tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển năm 2018

Thực hiện Công văn số 2136/UBND-NC ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc xét tuyển đặc biệt vào công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xét tuyển thẳng theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Để chuẩn bị kiểm tra, sát hạch vào công chức không qua thi tuyển năm 2018.

Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp Y tế năm 2017

Ngày 01/6/2018, Trung tâm Y tế huyện Đakrông có Thông báo số 24/TB-TTYT về việc Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp y tế năm 2017

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 31

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 31

Thực hiện Quyết định số 1682/QDD-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị năm 2017 và Công văn số 317/UBND-NC ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị năm 2017, Sở Nội vụ thông báo thi tuyển công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 31

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020