CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
07:01 ICT Thứ ba, 27/07/2021


Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập (2.001946.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập (2.001941.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh (2.001717.000.00.00.H50)

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh (1.003999.000.00.00.H50)

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập (1.003735.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tuc báo cáo tổ chức đai hội nhiệm kỳ, đai hội bất thường của hội (1.003900.000.00.00.H50)

Thủ tuc báo cáo tổ chức đai hội nhiệm kỳ, đai hội bất thường của hội

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (1.003822.000.00.00.H50)

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (2.001590.000.00.00.H50)

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (2.001567.000.00.00.H50)

Thủ tục thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (1.003621.000.00.00.H50)

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (1.003916.000.00.00.H50)

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020