CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:30 ICT Thứ sáu, 30/10/2020


Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

Thủ tục công nhân Ban vận đông thành lập hội

Thủ tục công nhân Ban vận đông thành lập hội

Thủ tục thành lập hội

Thủ tục thành lập hội

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

Thủ tục đổi tên hội

Thủ tục đổi tên hội

Thủ tục hội tự giải thể

Thủ tục hội tự giải thể

Thủ tuc báo cáo tổ chức đai hội nhiệm kỳ, đai hội bất thường của hội

Thủ tuc báo cáo tổ chức đai hội nhiệm kỳ, đai hội bất thường của hội

Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện

Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1 2  Trang sau
 

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020