CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
02:42 ICT Thứ ba, 20/11/2018


Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi quỹ bị đình chỉ hoạt động

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi quỹ bị đình chỉ hoạt động

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục đổi tên quỹ

Thủ tục quỹ tự giải thể

Thủ tục quỹ tự giải thể

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thủ tục thi tuyển viên chức

Thủ tục thi tuyển viên chức

Thủ tục xét tuyển viên chức

Thủ tục xét tuyển viên chức

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

  Trang trước  1 2
 
    

Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close allNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020