Thông báo cử công chức, viên chức trẻ tham gia khóa học tại Israel

Thực hiện Công văn số 4947/UBND-NC ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc cử công chức, viên chức trẻ tham gia các khóa học tại Israel, Sở Nội vụ thông báo để các đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện
Thông báo cử công chức, viên chức trẻ tham gia khóa học tại Israel
Đây là nội dung thuộc Chương trình hợp tác giữa Bộ Nội vụ và nhà nước Israel về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Nội dung khóa học là "Quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nông thôn".

Nội dung các công văn của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Trị mời xem tại đây

Nội dung chi tiết về khóa học xin xem tại đây

Tải về mẫu đơn đăng ký tại đây

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Nội vụ