Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.0009340.000.00.H50)

...chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.- Bước 4: Văn bản thẩm định.b) Cách thức thực hiện: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.c) Thành phần và số lượng...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (1.0009339.000.00.H50)

...lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định Đề án.- Bước 4: Văn bản thẩm định.b) Cách thức thực hiện: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.c) Thành phần và số lượng...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.009340.000.00.00.H50)

...chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.- Bước 4: Văn bản thẩm định.b) Cách thức thực hiện: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.c) Thành phần và số lượng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

...lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định Đề án.- Bước 4: Văn bản thẩm định.b) Cách thức thực hiện: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.c) Thành phần và số lượng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

...đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. Bước 4: Văn bản thẩm định.2. Cách thức thực hiện: Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

...đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Thẩm định hồ sơ. Bước 4: Văn bản thẩm định.2. Cách thức thực hiện: Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

...đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.- Bước 4: Văn bản thẩm định.2. Cách thức thực hiện: Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?

...đưa toàn bộ hoạt động của mình lên môi trường số, không chỉ là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, mà còn đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu, cho phép doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ. Hay nói một cách khác,...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT

ôn tập phần thi ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi tuyển công chức lần thứ 32 tỉnh Quảng Trị

...few, a lot of, all, other, every…So sánh hơn và hơn nhất.Trật từ của tính từ.V-ed và V-ing.+ Trạng từ:Thể có quy tắc và bất quy tắc.Trạng từ chỉ cách thức: Quickly, carefully.Trạng từ chỉ tần suất: Often, never, twice a day …Trạng từ chỉ thời gian: Now, last week, already, just, yet …Trạng từ chỉ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Hội đồng tuyển dụng Công chức tỉnh

NGHỊ ĐỊNH 45/2020/NĐ-CP NGÀY 8/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

...quy định khung pháp lý cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.Bởi hiện nay các quy định thủ tục hành chính thực hiện theo cách thức trực tuyến mới chỉ có ở một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cụ thể như ngân hàng, tài chính, y tế, lao động…Do thiếu một quy định...

Hoàn Nguyễn
Nguồn tin: chinhphu.vn

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Lợi đôi đường!

...định xử phạt, rồi đến kho bạc để nộp phạt, sau đó quay về nơi ra quyết định xử phạt trình biên lai đóng tiền để được nhận lại các loại giấy tờ. Cách thức nộp phạt và nhận lại giấy tờ vi phạm như vậy mất không ít thời gian và chi phí đi lại, chờ đợi. Bởi vậy, việc áp dụng thanh toán trực tuyến với...

Phạm Lê
Nguồn tin: Báo Dân trí

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (1.001109.000.00.00.H50)

...hoàn chỉnh hồ sơ. Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cách thức thực hiện: Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả Trực tiếp 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ...

Văn phòng sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

...gian, không gian bảo đảm cho các thành viên độc lập, khách quan khi ghi phiếu biểu quyết, phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm. Không vận dụng các cách thức biểu quyết khác quy định. 5. Báo cáo kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng bản chất ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền,...

Văn phòng Sở Nội vụ
Nguồn tin: Bộ Chính trị

6. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (1.001055.000.00.00.H50)

...hoàn chỉnh hồ sơ.- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản.Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.Hồ sơ phải có xác nhận...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

19. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (1.001589.000.00.00.H50)

...ngoài địa bàn phụ trách,cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

18. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (1.001604.000.00.00.H50)

...việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và có giấy...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

17. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh ( 1.001610.000.00.00.H50)

...sơ (nếu cần), chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.Sở Nội vụtiếp nhận hồ sơ và có giấy...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

16. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo (2.000456.000.00.00.H50)

...ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.b) Cách thức thực hiện: Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Sở Nội vụ; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.Sở Nội vụ tiếp nhận văn bản...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

2. Thủ tục Tặng Cờ thi đua cấp bộ ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (1.000934.000.00.00.H50)

...đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các đơn vị trình khen biết.b) Cách thức thực hiện- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Quảng Trị ; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua dịch vụ công trực...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Giới thiệu và cho ý kiến phần mềm Hỗ trợ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

...và giá trị về mặt lý tính, cảm tính, còn phần mềm chỉ dựa vào thang điểm chưa bao quát hết nội dung nhận xét nên cần phải có cải tiến trong cách thức chấm.   Phần mềm cần bổ sung phần đánh giá cho đối tượng thuộc ngành công an, quân sự; nên có chức năng thông tin giữa các cá nhân chấm...

H.N.K
Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tìm thấy tổng cộng 104 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 31 | lượt tải:16
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay10,105
  • Tháng hiện tại48,273
  • Tổng lượt truy cập20,371,084
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây