Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

...tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách...

Phạm Đông
Nguồn tin: Báo Lao động

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

...trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.2.3. Đánh giá và xếp loại hợp đồng lao độngCác trường hợp làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện áp...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC, TIẾP TỤC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XUẤT SẮC ĐƯỢC GIAO

...Bộ Nội vụ đã tham mưu và chuẩn bị nhiều văn bản, sắc lệnh về tổng tuyển cử, soạn thảo Hiến pháp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, thiết lập chế độ công chức mới... Các sắc lệnh, nghị định đó là cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng hệ thống...

Hồ Ngọc An
Nguồn tin: -/-

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

...của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.- Đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ đào...

Văn phòng Sở Nôi vụ
Nguồn tin: Sở TT&TT

Cập nhật điểm mới 12 luật có hiệu lực từ 01/7/2020

...chức cần biết 07 thông tin sau >>> Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020 >>> Từ 1/7/2020 sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời? >>> Từ 01/7/2020: Quy định mới về các loại hợp đồng làm việc dành cho viên chức Luật có hiệu lực thi hành từ ngày...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Thư viện pháp luật

Bỏ biên chế suốt đời và những thay đổi mới trong HĐLĐ của viên chức

Hợp đồng lao động của viên chức sẽ có những thay đổi theo quy định mới tại luật Viên chức sửa đổi năm 2019, đáng lưu ý sẽ bỏ chế độ "biên chế suốt đời". Luật Viên chức 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.7.2020Đối với viên chức:

VĂN THẮNG - NHẬT HUY
Nguồn tin: Báo Lao đông online

Sở NN & PTNT Quảng Trị thông báo tuyể dụng viên chức năm 2020

...của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Sở NN&PTNT

Quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp

...quyết liệt, kiên trì mục tiêu xây dựng “Chính phủ điện tử”, bỏ các rào cản nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.“Kích hoạt” chế độ họp online 8 giờ sáng, thay vì phải đến cơ quan như thường lệ, chị Trần Thị Như Quỳnh (26 tuổi, quê Phú Thọ), chuyên viên của một công ty truyền...

ĐẶNG CHUNG – CƯỜNG NGÔ
Nguồn tin: Báo Lao đông online

Tài liệu phục vụ Hội thảo về chế độ, chính sách CBCC cấp xã

Sở Nội vụ xrn đăng tải các tài liệu phục vụ Hội thảo về chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã, ngày 11/02/2020Danh mục tài liệu Hội thảoTài liệu file nén, xin bấm vảo đây để tải về 

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng XDCQ & CTTN

Những điều cần biết về tinh giản biên chế theo Nghị định 108

Hiện nay, để loại bỏ những công chức không đáp ứng yêu cầu của công việc, các cấp, các ngành đang thực hiện chế độ tinh giản biên chế một cách nghiêm túc, mạnh mẽ.Sau đây là các nội dung quan trọng và nổi bật về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,...

Lê Hải
Nguồn tin: Người Lao đông (online)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (cấp nhật ngày 20/12/2019)

...trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Còn hiệu lực Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Còn hiệu lực Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Thư ký Luật

Thông báo v/v tổ chức tuyển dụng đặc biệt vào công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển năm 2019

...của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định  về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 1: Khoản 1, 2, 3, 11; Điều 2: Khoản 5, 6, 7, 9,...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Quy định về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức

...quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét thực hiện tinh giản biên chế. - Đối với nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì xếp lương theo Bảng 4 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Nguyễn Trinh
Nguồn tin: thukyluat.vn

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ đã ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 879/QĐ-BNV ngày 30/9/2019Chi tiết các loại báo cáo cụ thể như sau:

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Bộ Nội vụ

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

...thăng cấp bậc hàm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. 2. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định...

Văn phòng Sở Nội vụ
Nguồn tin: Bộ Chính trị

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị

...liệu lưu trữ lịch sử và thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ; đối với việc công chức chuyển thành viên chức, Trung tâm cân đối nguồn thu đảm bảo chế độ, chính sách đầy đủ cho viên chức. Đề nghị Trung tâm kiện toàn bộ máy, đề xuất về công tác cán bộ sớm để lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét quyết định....

Bùi Hải Lân
Nguồn tin: Sở Nội vụ

Văn bản quy phạm pháp luật mới (liên tục cập nhật)

...PDF VB liên quan Thuộc tính Lịch sử Ban hành:04/11/2019 Hiệu lực:01/01/2020   Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó...

văn phòng Sở Nội vụ
Nguồn tin: Bộ Nội vụ

Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN), trong đó có nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các CQHCNN được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước. HÍNH PHỦ ------- Số: 09/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Chính phủ

Danh mục hồ sơ năm 2019 của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

... Hồ sơ Tổ chức thi viết đề xuất sáng kiến CCHC tỉnh 10 năm P.CCHC   11.CCHC Hồ sơ tham mưu ban hành Nghị quyết và Quyết định về chế độ trong hoạt động CCHC. Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành P.CCHC   12.CCHC Tập tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC và mức độ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Sở Nội vụ

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 2019 ngành Nội vụ

...của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường việc gửi nhận văn bản bằng điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin...

Tiến Nhất
Nguồn tin: Trang thông tin tỉnh Quảng Trị

Tìm thấy tổng cộng 67 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 31 | lượt tải:16
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay10,105
  • Tháng hiện tại48,065
  • Tổng lượt truy cập20,370,876
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây