Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021

...đã ban hành về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo phụ lục (đính kèm công văn này) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2021. 3. Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác soạn thảo văn bản, ban hành văn bản (thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; thực hiện chữ ký số đối với văn bản điện...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

...Hình thức tuyển dụng:- Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển;- Vòng 2: Thi phỏng vấn+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.+ Hình thức thi:...

Admin
Nguồn tin: UBND huyện Vĩnh Linh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

...cục Thủy sản: 03 chỉ tiêu, gồm:-        02 Viên chức theo dõi, kiểm soát nghề cá tại Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá (01 chỉ tiêu tại Văn phòng Cửa Việt và 01 chỉ tiêu tại Văn phòng Cửa Tùng), tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Thủy sản,...

Admin
Nguồn tin: Sở NN&PTNT Quảng Trị

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

...phủ.II. Nguyên tắc, phương thức tuyển dụng1. Nguyên tắc: Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể là:1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng...

Admin
Nguồn tin: VP UBND tỉnh

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2020 - 2021

...thuận lợi cho người được đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển trong việc ôn tập, Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2020 - 2021 theo từng vị trí việc làm cụ thểĐề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.0009340.000.00.H50)

...Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (1.0009339.000.00.H50)

...thực hiện- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Quảng Trị năm 2020 như sau1. Kết quả điểm kiểm tra sát hạch 501 trường hợp: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Cách kiểm tra lỗi chính tả Tiếng Việt trong Word, chuẩn 100%

Mắc lỗi chính tả hoặc ngữ pháp là điều khó tránh khỏi khi soạn thảo văn bản trong Word. Hãy theo dõi bài viết sau để biết cách khắc phục nhé

Lương Trung
Nguồn tin: Blogchiasekienthuc.com

Hướng dẫn báo cáo CCHC định kỳ năm 2021 và các Phụ lục

...chính sau:- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (Văn bản chỉ đạo, các hình thức triển khai khác như giao ban, trực báo công tác CCHC... và công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính; Giải pháp cải thiện các nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong thực hiện CCHC).- Kết quả chủ yếu đạt được: Nêu...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC & VTLT

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.009340.000.00.00.H50)

...Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

...thực hiện- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

...tỉnh.- Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Thẩm định hồ sơ....

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

...tỉnh.- Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Thẩm định hồ sơ....

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

...Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.-...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Hướng dẫn một số nội dung về Tổng điều tra cơ sở hành chính 2021

...dẫn (tài liệu hướng dẫn điều tra CSHC); Văn phòng phẩm, photo tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo của BCĐ cấp tỉnh; Tiền công tác phí thanh tra, kiểm tra, giám sát; chi cho quản trị hệ thống các cấp tại địa phương; chi rà soát, lập danh sách nền; Hỗ trợ tiền phương tiện phục vụ đi kiểm tra, giám...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Sở Nội vụ

Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

...thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch1. Số thí sinh được triệu tập: 501 người, trong đó:- Giáo viên mầm non dự xét thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm...

Văn phòng Sở NV
Nguồn tin: HĐ thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh

Những nghị quyết kiên định cho cải cách

...đoạn hơn 4 năm qua, Chính phủ và các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành.Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa...

Tư Giang - Lan Anh
Nguồn tin: VietnamNet

Cải cách hành chính: Nhân sự là cốt lõi

...cần được thực hiện một cách khoa học, nhân sự cần được tuyển dụng dựa trên năng lực thực tế, có biên bản giao việc và được đánh giá nhiều chiều, kiểm tra công vụ cần được thực hiện công tâm. Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của nhiều cán bộ, công chức không phải chỉ ở một số...

Đỗ Thanh Huyền
Nguồn tin: VietnamNet

Cán bộ công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính mà phạm những điều dưới đây

...hành chính có sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị. 14 - Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực thi công vụ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra quá trình thực hiện thủ tục hành chính công tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Trị. Cơ sở để xác định trường hợp vi phạm thông qua hệ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Ngọc Vũ - Báo Dân Việt

Tìm thấy tổng cộng 110 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 32 | lượt tải:17
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay10,105
  • Tháng hiện tại48,345
  • Tổng lượt truy cập20,371,156
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây