Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021

...Trị. Để tiếp tục thực hiện các nội dung công tác văn thư, lưu trữ năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chỉ đạo, rà soát nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện một số nội dung sau: 1. Tổ chức triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

...lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Cải cách...

Phạm Đông
Nguồn tin: Báo Lao động

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

...- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; - Có phiếu đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, trong đó:+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn đảm bảo theo...

Admin
Nguồn tin: UBND huyện Vĩnh Linh

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT ban hành

...lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Điều 6. Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước...

admin
Nguồn tin: Bộ TT&TT

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

...luật của Nhà nước. Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.- Có lý lịch rõ ràng.- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.- Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong công tác thông tin truyền thông, báo chí.6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.7. Nội dung...

Admin
Nguồn tin: VP UBND tỉnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

...- 01 Dược sĩ hạng III, tốt nghiệp Đại học ngành Dược học.I. Điều kiện, tiêu chuẩn:1. Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;2. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định.II. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiều đăng ký dự tuyển:1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.0009340.000.00.H50)

...bản đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm;+ Đề án điều chỉnh vị trí việc làm:+ Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.- Số lượng...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (1.0009339.000.00.H50)

...hồ sơ:+ Văn bản đề nghị phê duyệt vị trí việc làm;+ Đề án vị trí việc làm;+ Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.- Số lượng...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Hướng dẫn báo cáo CCHC định kỳ năm 2021 và các Phụ lục

...từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021.-  Báo cáo tổng hợp năm 2021: Thời gian chốt số liệu từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021.Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc chấm điểm cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC & VTLT

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.009340.000.00.00.H50)

...bản đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm;+ Đề án điều chỉnh vị trí việc làm:+ Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.- Số lượng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

...hồ sơ:+ Văn bản đề nghị phê duyệt vị trí việc làm;+ Đề án vị trí việc làm;+ Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.- Số lượng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Những nghị quyết kiên định cho cải cách

...kinh doanh, giúp người dân và doanh nghiệp bung sức.Nỗ lực bền bỉ tạo sức ép lên hệ thốngTrong đó, Nghị quyết 01 đề cập các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Nghị quyết 02 tập trung vào...

Tư Giang - Lan Anh
Nguồn tin: VietnamNet

Cải cách hành chính: Nhân sự là cốt lõi

...có nhiều nỗ lực để tăng hạng trên các bảng xếp hạng quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.Những chỉ số như chỉ số chính quyền điện tử...

Đỗ Thanh Huyền
Nguồn tin: VietnamNet

Cải cách hành chính và thanh kiếm thần triển khai

...đạo, quản lý; xơ cứng trong định tiêu chuẩn CCVC; xác định vị trí việc làm không thực chất; đánh giá, phân loại CCVC chỉ cần đạt trên 70% nhiệm vụ được giao đã coi là hoàn thành nhiệm vụ; nhân tài thì ít, giả tài thì nhiều trong công vụ.Thể chế quản lý đội ngũ chưa ngon lành, ra rồi triển...

Đinh Duy Hòa
Nguồn tin: VietnamNet

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

...IV, tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y họcI. Điều kiện, tiêu chuẩn:1. Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;2. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định.II. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiều đăng ký dự tuyển:1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: TT kiểm soát bênh tật Quảng Trị

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Để thực hiện đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về tự đánh giá, chấm điểm và xếp loạiNội dung cụ thể như sau:Các phụ lục đính...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Chấm điểm PAR Index cấp tỉnh năm 2020

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã có dự thảo lần 1 về tiêu chí chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020Thực hiện nhiệm vụ duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 theo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020, Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

...giá cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động được phân loại theo 01 trong 04 mức tương ứng với số điểm như sau:+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 - 100 điểm, trong đó không có tiêu chí đánh giá nào tổng điểm đánh giá 0 điểm (trừ tiêu chí về đề án, đề tài, sáng kiến...) và tổng điểm...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

Sở Giáo dục và đào tạo thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở

...hoặc Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (theo đối tượng);- Có lý lịch rõ ràng;- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;- Có hộ khẩu thường trú hoặc có vợ (chồng) có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị tối thiểu là 3 năm.- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Sở GD&ĐT

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC, TIẾP TỤC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XUẤT SẮC ĐƯỢC GIAO

...thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chính phủ lâm thời gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy Nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng. Như vậy, ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày khai sinh của Bộ Nội vụ và đánh dấu...

Hồ Ngọc An
Nguồn tin: -/-

Tìm thấy tổng cộng 146 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 31 | lượt tải:16
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay10,105
  • Tháng hiện tại48,270
  • Tổng lượt truy cập20,371,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây