Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

...Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng TrịCác bạn tải về Đề cương Quy chế tại đâyHướng dẫn thủ tục thẩm định và quy trình hủy tài liệu hết giá trị đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tải tại đâyHướng dẫn thực hiện giao, nhận hồ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ

Thủ tục thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.0009340.000.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnha) Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (1.0009339.000.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnha) Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ...

Admin
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Làm thủ tục hành chính dễ dàng 24/7 nhờ 'ATM' nhận trả hồ sơ tự động

...đào đường, vỉa hè; gia hạn cấp phép đào đường, vỉa hè; cấp giấy phép tạm dừng sử dụng vỉa hè; xác định nhà không thuộc diện nhà nước quản lý; thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở. Đồng thời, hệ thống sẽ cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật và hỗ trợ khảo sát sự hài...

Thảo Lê - Tuoitreonline
Nguồn tin: tuoitre.vn

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm (1.009340.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnha) Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (1.009339.000.00.00.H50)

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (1.009339.000.00.00.H50)a) Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm.- Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính (1.009333.000.00.00.H50)1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể tổ chức hành chính gửi gửi hồ sơ đã số hóa theo hình thức trực tuyến mức độ 3 thông qua cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ HCC...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính (1.009332.000.00.00.H50)1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ sơ đã số hóa theo hình thức trực tuyến mức độ 3 thông qua cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính (1.009331.000.00.00.H50)1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đã số hóa theo hình thức trực tuyến mức độ 3 thông qua cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ HCC...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 76/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

Thông báo kết quả thẩm định và chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng giáo viên

Ngày 29/10/2020, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 158/HĐXTH về việc Thông báo kết quả thẩm định và chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng giáo viênNội dung Thông báo cụ thể như sau:1. Danh sách chi tiết tại file (chú ý file có nhiều sheet) đính kèm...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCVC

CÁC QUY TRÌNH ISO 9001:2015

...cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ CCHC 01   14 Quy trình Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ  LT 01   15 Quy trình Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập TCBC 01   16 Quy trình Thẩm định việc tổ chức lại, giải thể tổ chức  sự nghiệp công...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Ban ISO

Sổ tay chất lượng

...quan đến sản phẩm. Sở Nội vụ xem xét đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hồ sơ đầu vào để đảm bảo hồ sơ phù hợp trước khi cam kết về việc xử lý, thẩm định hồ sơ và trả kết quả cho khách hàng và đảm bảo rằng: Yêu cầu về sản phẩm được định rõ. Yêu cầu khác với quy định hoặc văn bản pháp quy phải...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Ban ISO

hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

...kiểm chứng là tất cả những kết quả được thống kê và ghi tiêu đề vào cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp kết quả để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm: Các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, báo cáo, quyết định…các số liệu thống kê trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị đã được cấp có...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC và VTLT

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

...công của tỉnh)   2 LĨNH VỤC TỔ CHỨC BỘ MÁY 1 Thủ tuc thẩm đinh việc tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp công lập 2 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 16 LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 1 Công nhận ban vận động thành lập hội 2 Thành lập...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Văn phòng Sở NV

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

...cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 2 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 8 LĨNH VỤC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1 Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính 2 Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính 3 Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính 4 ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Văn phòng Sở NV

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

...- Ban tổ chức của cấp ủy, cơ quan tổ chức - cán bộ, cơ quan nội vụ, các cơ quan được giao phối hợp trong công tác đề xuất, nhận xét, đánh giá, thẩm định cán bộ. 4. Nhân sự là người đang được các cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện quy trình công tác cán bộ. II- KIỂM SOÁT QUYỀN...

Văn phòng Sở Nội vụ
Nguồn tin: Bộ Chính trị

19. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (1.001589.000.00.00.H50)

...Internet hoặc văn bản cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành để hoàn chỉnh hồ sơ.- Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ,chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách,cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

18. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (1.001604.000.00.00.H50)

...vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.- Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ,chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

17. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh ( 1.001610.000.00.00.H50)

...lệ, Sở Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.- Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần), chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

16. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo (2.000456.000.00.00.H50)

...lệ, Sở Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh văn bản.- Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bảnchấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Trường hợp từ chối...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Tìm thấy tổng cộng 117 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 8 | lượt tải:2

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 33 | lượt tải:18
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay3,079
  • Tháng hiện tại48,716
  • Tổng lượt truy cập20,371,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây