Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm có dịch bệnh

...toàn tỉnh. Với sự cải tiến không ngừng, đến nay hệ thống một cửa điện tử đã đồng bộ, thống nhất ở 3 cấp chính quyền, hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu quản lý về việc giải quyết thủ tục hành chính.   Việc quản lý, triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh...

Trần Tuyền
Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021

...ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 4. Kiểm tra công tác lập hồ sơ công việc của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện việc nộp hồ sơ, bao gồm: hồ sơ, tài liệu giấy và hồ sơ điện tử từ năm 2020 trở về trước vào lưu...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Phòng CCHC&VTLT

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2021

...Cao đẳng ngành Điều dưỡng; II. Điều kiện: - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm. - Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài. - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị. Riêng chức danh Bác sĩ đa...

Admin
Nguồn tin: Sở Y tế

Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

...cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. ...

Phạm Đông
Nguồn tin: Báo Lao động

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

...tiêu 1.1. Tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao - 01 viên chức phụ trách văn hóa, văn nghệ quần chúng (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Nghệ thuật trình diễn; các ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa. 1.2. Tại Trung tâm Phát triển cụm...

Admin
Nguồn tin: UBND huyện Vĩnh Linh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng người làm việc

...trên.- Nếu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo các yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.  Người dự tuyển viên chức lấy mẫu ban hành tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và...

Admin
Nguồn tin: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021

...- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.          - Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để làm việc...

Admin
Nguồn tin: TT Y tế TX Quảng Trị

Cải cách hành chính: Vẫn phải 'bôi trơn', đi lại nhiều

...khai sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ngành, huyện theo các quy định mới của Chính phủ còn khá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng Về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà...

Văn Kiên
Nguồn tin: Tiền Phong online

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ TT&TT ban hành

...quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật. 3. Khi nhận được thông báo yêu cầu loại bỏ các thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phối...

admin
Nguồn tin: Bộ TT&TT

Góp ý dự thảo Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy lĩnh vực văn thư, lưu trữ

...ngày 07/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử các cơ quan nhà nước” và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ (kèm theo) , Sở Nội vụ đề...

Admin
Nguồn tin: Phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

...Người đăng ký dự tuyển phải tham gia xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể là:1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.1.2. Vòng 2: Được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9...

Admin
Nguồn tin: VP UBND tỉnh

Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 từ ngày 01/3/2021

...của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và...

Văn phòng
Nguồn tin: BCĐ Trung ương

Trung tâm Y tế Triệu Phong tuyển dụng viên chức đợt 1

...đa khoaII. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển:- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp- Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài.- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị( riêng...

Văn phòng Sở NV
Nguồn tin: TT Y tế Triệu Phong

Sở Y tế thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020

...đẳng các ngành: Kế toán, Kiểm toán.II. Điều kiện:- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm.- Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Sở Y tế

Những nghị quyết kiên định cho cải cách

...Trung ương ngày 28/12 đã phát biểu: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và nhiệm kỳ tới là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.Kinh...

Tư Giang - Lan Anh
Nguồn tin: VietnamNet

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng

...- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.          - Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để làm việc...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: TT Y tế thị xã Quảng Trị

Trung tâm Y tế huyện Đakrông thông báo tuyển dụng

...IV, tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp.II. Điều kiện:- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.- Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài.- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: TT Y tế Đakrông

Cải cách hành chính: Nhân sự là cốt lõi

...triển con người của UNDP,  xếp hạng về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới… đang được Việt Nam định kỳ theo dõi.   Trước yêu cầu tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và nhiệm vụ hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Chương trình CCHC nhà nước, bộ máy hành chính,...

Đỗ Thanh Huyền
Nguồn tin: VietnamNet

Cải cách hành chính và thanh kiếm thần triển khai

...ở cải cách đội ngũ.10 năm cải cách nhưng nhìn tổng thể thì năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) vẫn không đáp ứng yêu cầu.Rất nhiều biện pháp mang tính cải cách đã được triển khai như định ra tiêu chuẩn CBCCVC, xác định vị trí việc làm, thi công chức, thi nâng...

Đinh Duy Hòa
Nguồn tin: VietnamNet

Cán bộ công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính mà phạm những điều dưới đây

...cho cá nhân, tổ chức. 2 - Tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. 3 - Không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để cá nhân, tổ chức phải đi lại từ 2 lần trở lên để hoàn thiện hồ sơ. 4 - Không in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá...

Văn phòng Sở
Nguồn tin: Ngọc Vũ - Báo Dân Việt

Tìm thấy tổng cộng 188 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://noivuquangtri.gov.vn
Văn bản mới

914/SNV-CCVC

914/SNV-CCVC

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

213/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Chường trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030", (không gửi bản giấy)

Thời gian đăng: 20/10/2021

lượt xem: 31 | lượt tải:16
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay10,105
  • Tháng hiện tại48,249
  • Tổng lượt truy cập20,371,060
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây