CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
16:06 ICT Thứ bảy, 15/05/2021


Mẫu phiếu giải quyết văn bản đến

Gửi lên: 23/04/2020 09:10 Đã xem 1495 Đã tải về 724

Mẫu phụ lục văn bản hành chính

Gửi lên: 23/04/2020 09:09 Đã xem 262 Đã tải về 50

Mẫu bản sao văn bản hành chính

Gửi lên: 23/04/2020 09:09 Đã xem 198 Đã tải về 11

Mẫu giấy nghỉ phép

Gửi lên: 23/04/2020 09:08 Đã xem 215 Đã tải về 68

Mẫu biên bản

Gửi lên: 23/04/2020 09:07 Đã xem 210 Đã tải về 32

Mẫu giấy giới thiệu

Gửi lên: 23/04/2020 09:06 Đã xem 183 Đã tải về 30

Mẫu giấy mời

Gửi lên: 23/04/2020 09:06 Đã xem 154 Đã tải về 40

Mẫu công điện

Gửi lên: 23/04/2020 09:05 Đã xem 249 Đã tải về 30

Mẫu văn bản có tên loại

Gửi lên: 23/04/2020 09:05 Đã xem 159 Đã tải về 33

Mẫu văn bản kèm theo quyết định

Gửi lên: 23/04/2020 09:01 Đã xem 147 Đã tải về 28

Mẫu nghị quyết

Gửi lên: 23/04/2020 09:01 Đã xem 145 Đã tải về 45

Mẫu quyết định

Gửi lên: 23/04/2020 09:00 Đã xem 380 Đã tải về 42

Mẫu Công văn

Gửi lên: 23/04/2020 09:00 Đã xem 202 Đã tải về 56

Biểu mẫu xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Gửi lên: 04/07/2019 09:51 Đã xem 491 Đã tải về 158

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học tại Israel

Gửi lên: 05/10/2017 16:49 Đã xem 1008 Đã tải về 4
 
Download

Open all | Close all


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020