CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
10:53 ICT Thứ bảy, 24/10/2020


Mẫu phiếu giải quyết văn bản đến

Gửi lên: 23/04/2020 09:10 Đã xem 583 Đã tải về 250

Mẫu phụ lục văn bản hành chính

Gửi lên: 23/04/2020 09:09 Đã xem 126 Đã tải về 19

Mẫu bản sao văn bản hành chính

Gửi lên: 23/04/2020 09:09 Đã xem 104 Đã tải về 4

Mẫu giấy nghỉ phép

Gửi lên: 23/04/2020 09:08 Đã xem 111 Đã tải về 21

Mẫu biên bản

Gửi lên: 23/04/2020 09:07 Đã xem 122 Đã tải về 10

Mẫu giấy giới thiệu

Gửi lên: 23/04/2020 09:06 Đã xem 109 Đã tải về 13

Mẫu giấy mời

Gửi lên: 23/04/2020 09:06 Đã xem 76 Đã tải về 12

Mẫu công điện

Gửi lên: 23/04/2020 09:05 Đã xem 144 Đã tải về 5

Mẫu văn bản có tên loại

Gửi lên: 23/04/2020 09:05 Đã xem 86 Đã tải về 17

Mẫu văn bản kèm theo quyết định

Gửi lên: 23/04/2020 09:01 Đã xem 86 Đã tải về 11

Mẫu nghị quyết

Gửi lên: 23/04/2020 09:01 Đã xem 86 Đã tải về 11

Mẫu quyết định

Gửi lên: 23/04/2020 09:00 Đã xem 253 Đã tải về 19

Mẫu Công văn

Gửi lên: 23/04/2020 09:00 Đã xem 96 Đã tải về 16

Biểu mẫu xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Gửi lên: 04/07/2019 09:51 Đã xem 363 Đã tải về 117

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học tại Israel

Gửi lên: 05/10/2017 16:49 Đã xem 906 Đã tải về 4
 
Download

Open all | Close all
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020