CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
10:38 ICT Thứ bảy, 31/07/2021


Mẫu phiếu giải quyết văn bản đến

Gửi lên: 23/04/2020 09:10 Đã xem 1851 Đã tải về 916

Mẫu phụ lục văn bản hành chính

Gửi lên: 23/04/2020 09:09 Đã xem 337 Đã tải về 66

Mẫu bản sao văn bản hành chính

Gửi lên: 23/04/2020 09:09 Đã xem 238 Đã tải về 16

Mẫu giấy nghỉ phép

Gửi lên: 23/04/2020 09:08 Đã xem 266 Đã tải về 95

Mẫu biên bản

Gửi lên: 23/04/2020 09:07 Đã xem 251 Đã tải về 43

Mẫu giấy giới thiệu

Gửi lên: 23/04/2020 09:06 Đã xem 225 Đã tải về 43

Mẫu giấy mời

Gửi lên: 23/04/2020 09:06 Đã xem 187 Đã tải về 50

Mẫu công điện

Gửi lên: 23/04/2020 09:05 Đã xem 289 Đã tải về 40

Mẫu văn bản có tên loại

Gửi lên: 23/04/2020 09:05 Đã xem 197 Đã tải về 45

Mẫu văn bản kèm theo quyết định

Gửi lên: 23/04/2020 09:01 Đã xem 174 Đã tải về 37

Mẫu nghị quyết

Gửi lên: 23/04/2020 09:01 Đã xem 179 Đã tải về 47

Mẫu quyết định

Gửi lên: 23/04/2020 09:00 Đã xem 441 Đã tải về 56

Mẫu Công văn

Gửi lên: 23/04/2020 09:00 Đã xem 246 Đã tải về 73

Biểu mẫu xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Gửi lên: 04/07/2019 09:51 Đã xem 546 Đã tải về 168

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học tại Israel

Gửi lên: 05/10/2017 16:49 Đã xem 1052 Đã tải về 4
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020