CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:07 ICT Thứ bảy, 18/09/2021


Quy chế tiếp công dân

Gửi lên: 04/09/2020 14:30 Đã xem 491 Đã tải về 12

Biểu số 34/BCĐBHĐND (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:55 Đã xem 2406 Đã tải về 372

Biểu số 33A/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:54 Đã xem 1226 Đã tải về 115

Biểu số 33/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:54 Đã xem 1245 Đã tải về 104

Biểu số 31 (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:53 Đã xem 921 Đã tải về 149

Biểu số 30/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:52 Đã xem 927 Đã tải về 86

Biểu số 29 mới (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:52 Đã xem 952 Đã tải về 253

Biểu số 27/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:51 Đã xem 1313 Đã tải về 172

Biểu số 26/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:50 Đã xem 967 Đã tải về 203

Biểu số 25/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:49 Đã xem 1046 Đã tải về 158

Biểu số 22/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:48 Đã xem 903 Đã tải về 67

Biểu số 20/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:48 Đã xem 938 Đã tải về 126

Biểu số 21/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:47 Đã xem 870 Đã tải về 34

Biểu số 31 (excel)

Biểu dùng chung.

Gửi lên: 14/04/2016 08:46 Đã xem 910 Đã tải về 103

Biểu số 29A (excel)

Biểu dùng chung cho cả Quốc hội và HĐND, có số liệu minh họa. Kiểm tra số liệu khi sử dụng
Đã sử dụng công thức tính tuổi khác.

Gửi lên: 14/04/2016 08:45 Đã xem 1028 Đã tải về 216
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020