CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
04:36 ICT Thứ bảy, 17/04/2021


Quy chế tiếp công dân

Gửi lên: 04/09/2020 14:30 Đã xem 296 Đã tải về 8

Biểu số 34/BCĐBHĐND (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:55 Đã xem 2275 Đã tải về 369

Biểu số 33A/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:54 Đã xem 1124 Đã tải về 113

Biểu số 33/BCĐBQH (Word)

Gửi lên: 14/04/2016 08:54 Đã xem 1108 Đã tải về 104

Biểu số 31 (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:53 Đã xem 880 Đã tải về 149

Biểu số 30/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:52 Đã xem 841 Đã tải về 78

Biểu số 29 mới (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:52 Đã xem 906 Đã tải về 253

Biểu số 27/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:51 Đã xem 1252 Đã tải về 171

Biểu số 26/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:50 Đã xem 899 Đã tải về 188

Biểu số 25/BCĐBHĐND (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:49 Đã xem 1003 Đã tải về 156

Biểu số 22/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:48 Đã xem 869 Đã tải về 67

Biểu số 20/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:48 Đã xem 883 Đã tải về 123

Biểu số 21/BCĐBQH (Word)

Dùng cho các đơn vị muốn sử dụng định dạng Word

Gửi lên: 14/04/2016 08:47 Đã xem 819 Đã tải về 32

Biểu số 31 (excel)

Biểu dùng chung.

Gửi lên: 14/04/2016 08:46 Đã xem 859 Đã tải về 103

Biểu số 29A (excel)

Biểu dùng chung cho cả Quốc hội và HĐND, có số liệu minh họa. Kiểm tra số liệu khi sử dụng
Đã sử dụng công thức tính tuổi khác.

Gửi lên: 14/04/2016 08:45 Đã xem 975 Đã tải về 216
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020