CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:11 ICT Thứ hai, 26/10/2020


Báo cáo thực trạng số lớp, số học sinh năm học 2020-2021

Gửi lên: 18/08/2020 09:15 Đã xem 88 Đã tải về 14

Biểu mẫu kế hoạch và dự toán đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020

Gửi lên: 29/04/2020 14:20 Đã xem 23 Đã tải về 6

Biểu mẫu báo cáo thống kê kết quả đào tạo năm 2019

Gửi lên: 17/01/2020 10:24 Đã xem 413 Đã tải về 89

Biểu mẫu báo cáo Hợp đồng 68

Gửi lên: 01/09/2019 08:31 Đã xem 238 Đã tải về 20

Biểu mẫu kèm theo hướng dẫn Điều tra XHH năm 2019

Gửi lên: 30/08/2019 10:25 Đã xem 185 Đã tải về 17

Biểu mẫu thống kê số lượng, chất lượng CBCC, người HĐKCT năm 2019

Gửi lên: 09/07/2019 09:53 Đã xem 286 Đã tải về 69

Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Dự thảo Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên đại bàn tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 06/06/2019 14:22 Đã xem 234 Đã tải về 1

Dự thảo Nghị quyết phân cấp và các phụ lục

Gửi lên: 31/05/2019 07:58 Đã xem 256 Đã tải về 134

Bảng thẩm định dự toán chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Gửi lên: 06/05/2019 13:46 Đã xem 270 Đã tải về 56
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020