CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
19:08 ICT Thứ tư, 22/09/2021


Quyết định quy định thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức

Gửi lên: 30/08/2021 08:14 Đã xem 21 Đã tải về 11

Quy chế của UBND tỉnh về quản lý hồ sơ CCVC

Gửi lên: 24/08/2020 08:40 Đã xem 198 Đã tải về 48

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 3 cấp ngành Nội vụ

Gửi lên: 05/03/2020 07:35 Đã xem 260 Đã tải về 43

Dự thảo Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Dự thảo Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã thôi việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 12/02/2020 16:59 Đã xem 318 Đã tải về 20

Dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 13/12/2019 16:33 Đã xem 430 Đã tải về 117

Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố

Dự thảo Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 21/11/2019 07:57 Đã xem 351 Đã tải về 102

Tài liệu tiếng BRŨ-VÂN KIỀU

Tài liệu phục vụ thẩm định

Gửi lên: 06/11/2019 07:13 Đã xem 1087 Đã tải về 213
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020