CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
06:02 ICT Thứ hai, 20/01/2020


Dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 13/12/2019 16:33 Đã xem 90 Đã tải về 88

Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố

Dự thảo Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 21/11/2019 07:57 Đã xem 47 Đã tải về 53

Tài liệu tiếng BRŨ-VÂN KIỀU

Tài liệu phục vụ thẩm định

Gửi lên: 06/11/2019 07:13 Đã xem 51 Đã tải về 31

Bộ chỉ số CCHC cấp huyện năm 2019 (sửa lần 1)

Gửi lên: 23/09/2019 14:20 Đã xem 96 Đã tải về 35

Bộ chỉ số CCHC cấp xã năm 2019 (sửa lần 2)

Gửi lên: 20/09/2019 14:13 Đã xem 79 Đã tải về 36

Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2019 (sửa lần 2)

Gửi lên: 19/09/2019 08:56 Đã xem 111 Đã tải về 63
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020