CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊŠ
23:14 ICT Thứ năm, 24/06/2021


Quy chế của UBND tỉnh về quản lý hồ sơ CCVC

Gửi lên: 24/08/2020 08:40 Đã xem 168 Đã tải về 47

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 3 cấp ngành Nội vụ

Gửi lên: 05/03/2020 07:35 Đã xem 232 Đã tải về 40

Dự thảo Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Dự thảo Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã thôi việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 12/02/2020 16:59 Đã xem 287 Đã tải về 20

Dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 13/12/2019 16:33 Đã xem 394 Đã tải về 117

Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố

Dự thảo Đề án quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

Gửi lên: 21/11/2019 07:57 Đã xem 321 Đã tải về 101

Tài liệu tiếng BRŨ-VÂN KIỀU

Tài liệu phục vụ thẩm định

Gửi lên: 06/11/2019 07:13 Đã xem 945 Đã tải về 199

Bộ chỉ số CCHC cấp huyện năm 2019 (sửa lần 1)

Gửi lên: 23/09/2019 14:20 Đã xem 279 Đã tải về 35
 
Tin tiêu điểm
Download

Open all | Close all


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020